Lär av erfarenheterna från framstående ledare

Madan Nagaldinne, Chief People Officer på Outcome Health, sammanfattade ledarskapslärdomar från bland andra Djingis Khan, Sun Tzu och Alexander den store. Dessa ledare insåg vilken viktigt roll masskommunikation kunde spela för att hjälpa dem nå sina mål. De var också ivriga att tillvarata och utnyttja sina fienders talanger.

En kartläggning av aktuella trender och hur assessment kan komma att utvecklas i framtiden

Arbetslivet förändras ständigt och vi kartlägger aktuella trender inom assessment och tittar på hur asssessment kan komma att se ut i framtiden.

Vår passion är psykometrisk testning och hur det kan bidra till rekrytering, utveckling och personalomsättning. Arbetslivet förändras i snabb takt, och för att hjälpa er att ligga i framkant bidrar vi med kunskap om vad som händer på marknaden, aktuella trender och vad en organisation behöver göra för att hävda sig i konkurrensen.

Här sammanfattar vi några av de mest intressanta trenderna just nu samt exempel på hur vi hjälper kunder att anpassa deras assessment-processer på ett bra sätt.

Dra lärdomar av historiens stora ledare: En presentation av Madan Nagaldinne, Chief People Officer vid Outcome Health. En liveinspelning från cut-es Event 2017.

Video

Hur HR-trender påverkar online assessment

Sneak preview: Kan en röstanalys bidra till assessment?

Vi undersöker ett flertal områden där röstanalyser kan addera värde till begåvnings- och personlighetstestning. Baserat på video- eller telefonintervjuer har personers röster analyserats på en mängd olika parametrar: hastighet, rytm, melodi, tonhöjd, längd på meningar, frekvens av vissa ord och komplexitet i språket.

Vi vet att rösten är en av många faktorer som påverkar hur vi uppfattar en person. Det en person förmedlar med sina kläder, sin stil och sin röst kan exempelvis påverka hur en person bedöms i ett assessment center. Från en psykometrisk synvinkel blir det därmed intressant att titta på huruvida vi kan bedöma hur pass omtyckt en person tenderar att bli baserat på sin röst, och till vilken grad det är relevant i ett jobbsammanhang.  Ett exempel kan vara försäljning via telefon - om någon har en behaglig röst tenderar vi att gilla denne och därmed även lyssna mer noggrant och kanske även i slutändan köpa mer. Vi tittar på huruvida rösten påverkar hur pass omtyckt en person blir - och om det är så, vad är sambanden mellan rösten och arbetsframgång?

Ett annat exempel där psykometri kan kompletteras med röstanalyser är vid assessment av chefer eller 360-graders feedback. Här är det möjligt att jämföra hur en person är (med hjälp av personlighets- och begåvningstest) med vilken påverkan hon/han har på andra (röstanalys). Kanske kan en röstanalys även vara ett komplement och bli relevant vid tillfällen då chefen inte får helt genuin feedback i en 360-graders process.

Håll ögonen öppna! Vi kommer att hålla er uppdaterade om fortsättningen.

Talent 2021: What is shaping talent trends

Read this e-book to discover how our approach to talent will change in the coming years and learn that:

  • The ‘millennial’ generation is changing how we view leadership and what is needed.
  • The move to a more continuous approach to listening to our employees means adapting how we measure employee engagement.
  • Assessments via smartphones is an increasing trend–  as is doing more with the data generated at all assessment touchpoints.
  • There will be a change in sales competencies that businesses need.
  • How HR will transform its service model – and what the changes in HR technology will mean for organisations.

Sneak preview: Få kandidater att bli kunder

Att lämna ett "nej tack" till en kandidat kan för vissa företag innebära att man förlorar en kund. Virgin Media genomförde en undersökning, "Rejected Candidate Survey", på kandidater som inte har anställts. Det visade sig att 18 % av de nekade kandidaterna var kunder och ungefär 7 500 -6% av det totala antalet kandidater - hade pga. en dålig upplevelse av rekryteringen bytt till en av Virgins konkurrenter (cielo, April 2016). cut-e arbetar med ett stort flygbolag för att utveckla ett poängsystem för att säkerställa att kandidater, oavsett om de får jobbet eller inte, går ur rekryteringsprocessen med en positiv upplevelse som motiverar dem att förbli eller bli kunder.

Kliv in i en ny värld med "gamification"

cut-e har format ett partnerskap med ledande spelutvecklaren för att utveckla nästa generations "gamified assessments". Som rekryterare kan man använda gamified assessments före ansökningsprocessen för att attrahera och selektera kandidater. Som Dr Achim Preuss på cut-e uttrycker det: "Gamified assessments kommer erbjuda en uppslukande och underhållande kandidatupplevelse, men de kommer också att tillhandahålla stabila och relevanta psykometriska data om varje kandidats färdigheter, förmågor och deras potential att prestera i rollen".

White Paper: Talent Pulse study on talent trends and practices

The McLagan Talent Pulse Study is a broad study of talent management practices at financial services firms.

The study follows the employment lifecycle, starting with firms’ human capital strategies, followed by questions about selection, performance management, engagement, development, leadership, and HR function effectiveness.

Flera trender inom HR och assessment

Nya trender: "pre-application assessment" och mobiltestning är här för att stanna

Den första trenden handlar om det ökande användandet av "pre-application assessment". Genom att använda "realistic job previews" (RJP) och situationsbaserade test (SJQ) får kandidaterna kunskap och insikter i både organisationen och tjänsten. Metoden är bra både för arbetsgivaren och för kandidaten -  organisationen får rätt person på rätt plats, och kandidaten kan själv göra en bedömning om jobbet passar eller inte.

Den andra trenden handlar om mobilbaserad testning. Fler och fler organisationer erbjuder nu tester som kan genomföras på smartphones och läsplattor. Det här ger kandidater större valmöjligheter och mer flexibilitet kring hur och när de vill genomföra testerna. Ju större organisationen är, desto större är behovet av mobila lösningar.

Dr. Achim Preuss, grundare och Managing Director på cut-e, säger "Att skapa test och verktyg som fungerar på ett effektivt sätt på mobila plattformar utan att det påverkar kandidatupplevelsen är en stor utmaning för testutvecklare eftersom du måste komma runt de begränsningar som olika skärmstorlekar innebär". Han menar vidare att "Erfarenhet och kompetens inom mobilbaserad testning räknas numera som en av nyckelfaktorerna när organisationer står i begrepp att välja testleverantör."

HR och rekryteringsavdelningar runtom i världen bör hålla ett öga på dessa trender. HR och rekryteringsavdelningar runtom i världen bör hålla ett öga på dessa trender.

cut-e product finder

Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
Sök via
Ämne
Instrument
Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev