cut-es erfarenhet av integrationer

cut-e har stor erfarenhet av att integrera sina produkter med andra HR-informationssystem (HRIS) och Applicant Tracking Systems (ATS) - både som vi har utvecklat och som en tredje part har utvecklat. Våra produkter kan smidigt integreras med dessa system så att ni får tillgång till den information ni behöver, var ni vill och i det format ni vill.

Vi har arbetat med mängder av programutvecklare av olika HR-system genom åren och vi vet precis hur en integration ska genomföras. Oavsett om ni redan har ett HR-system på plats eller om ni vill börja använda ett system för att underlätta hanteringen av rekrytering och personal - rådfråga oss om hur era tester kan integreras så att ni lagrar och hämtar information i ett och samma system.

Fördelar med smidig integration

Många företag har gjort stora investeringar i införandet av ett ATS (applicant tracking system) eller HRIS (HR information system) för maximerad effektivitet i de processer som stödjer rekrytering och HR. Onlinebaserad testning är ett utbrett fenomen, men många företag kämpar fortfarande med att foga samman den psykometriska datan med processen i sin helhet. Det finns ett behov av att smidigt kunna överföra testdata till redan existerande system. Fördelarna med detta är att det ger en enhetlig användarupplevelse för kandidaten och ökar standardisering och kvalitet. Ni kan vara säkra på att cut-e kommer leverera en smidig, pålitlig integration, där vi utnyttjar våra kunskaper och erfarenheter inom IT, HR och projektledning. 

ATS- och HRIS-system som cut-e är integrerade med

Checklista: hur ni säkerställer smidig integration mellan era psykometriska tester och er ATS/HRIS

När man ska integrera psykometriska tester och frågeformulär med ATS eller HRIS är det viktigt att erfarenhet, expertis och kunskap tillsammans med bra projektledning och kommunikationsfärdigheter finns på plats.

cut-e har en enastående historia av integrationsprojekt, med mängder av integrationer med både stora och små ATS och HRIS-system. Ni kan dra fördel av våra erfarenheter genom att ta en närmare titt på det vi vet är viktigt att ha i åtanke, vad som utgör vanliga fallgropar och hinder, och vad som leder till en bra slutprodukt. 

Med dessa faktorer i åtanke, fråga er testleverantör om deras förustättningar för att implementera med er ATS/HRIS och sedan ge stöd och kontinuerlig support.

Vad krävs för en integration?

En lyckosam integration kräver typiskt att ATS eller HRIS-plattformen "anropar" testsystemet, hämtar testresultaten och rapporterna, och lagrar sedan resultaten i sitt eget system. Denna process går att skräddarsy och anpassa utefter just era behov.

Till skillnad från många andra testleverantörer så har vi möjlighet att genomföra dessa integrationer och därmed erbjuda kandidaten en enhetlig upplevelse. Med ett SSO (Single Sign-On) så har kandidaten enbart kontakt med ett system, med en verifierad inloggning, och slipper alltså använda flera webbadresser och flera inloggningsuppgifter. I en sådan situation står HRIS- eller ATS-plattformen för arbetsflödet och cut-e för testinnehållet. För vissa organisationer integrerar vi våra tester både med ett ATS (som del i en urvalsprocess) och med ett HRIS (som del av 360° feedback efter anställning).

För att få till en framgångsrik integration krävs också en tydligt definierad assessmentprocess och beprövad erfarenhet och kunskap om tekniska standards för datagränssnittet HR-XML. Det behövs även kunskap om de säkerhets- och dataskyddsproblem som kan uppstå i dessa projekt. cut-e sitter på den relevanta erfarenheten och expertisen som detta kräver.

Sist men inte minst: en integration blir lyckad när systemet gör det kunden vill och möjliggör relevanta testningar för de olika karriärvägar som efterfrågas - helst en rad olika tester och frågeformulär för varje jobbtyp, nivå, färdighet, förmåga och personlighetsdimension som kan vara viktig för tjänsten. Framgång i det här fallet innebär att arbeta med en testleverantör som faktiskt levererar tester ni vill använda - eller kommer vilja använda i framtiden. Även testning som sker i en screeningfas (en fas där man sållar bort de minst lämpliga kandidaterna med hjälp av exempelvis Realistic Job Previews och Situational Judgement Questionnaires) kan enkelt integreras - om er process kräver det - och er leverantör vet hur det ska göras. 

Kunder som har en teknisk integration med cut-e

Visst du detta? Resultat från Assessment Barometer visar:

  • "Talent data" analyseras av närmare hälften av alla organisationer. 45% uppgav att det finns ett Big Data-projekt i deras organisation. 
  • Användningen av ATS - få ut maximalt av ett integrerat dataflöde: 23% uppgav att de har ett Big Data-projekt som stöds av en Applicant Tracking System (ATS). 
  • Integrationer är vanligast förekommande i Sverige, Frankrike, Irland och Slovakien, där runt en tredjedel av de svarande använder sig av ett ATS. 
  • Av de som har ett ATS så har endast 28% integrerat sina tester med systemet.

cut-e product finder

Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
Sök via
Ämne
Instrument
Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev