cut-e hjälper er att öka företagets värde

Tillsammans med våra kunder kan vi åstadkomma imponerande Return on Investment i termer av värdeskapande samt sparad tid och pengar. Vi gör detta på alla talang-områden, från screening, urval och talent pools till  utvecklingsprogram och retention.

"Av allt detta har det största mätbara utfallet absolut varit retention." Sam Shepard, Jurys Inn

Online assessment skapar effektiva processer och ger resultat

cut-e kombinerar psykometri, innovativ teknologi och relaterade konsulttjänster med en förståelse för affärsverksamhet. Ni vill veta vad som ligger bakom topprestationer, i termer av personlighet och förmåga, i just er verksamhet - vi ger er svaren. Vi skapar användarvänliga processer för onlinetestning som enkelt och smidigt kan integreras mer ert nuvarande HR-system.

I arbetet med våra kunder kan vi åstadkomma imponerande Return on Investment (ROI) genom att vi sparar våra kunder tid och pengar och skapar värde. Vi gör detta på samtliga områden som rör talang, från screening, urval och talangpooler till utvecklingsprogram och rentention.  

Nedan finner du några exempel på hur vi kan arbeta tillsammans med er för att åstadkomma ROI.

Kundernas ord

"Processen för 360°-feedback var en stor succé."Lydwina von der Grün, Sparkasse Nürnberg

Predict engagement to secure ROI

Research shows that an employee’s personality can have a big influence on how engaged they are at work. In other words, some people are just “wired for engagement.” 

This white paper discusses the specific personality traits that are related to higher levels of employee engagement, which can in turn lead to advantages for your organisation. To learn more about the specific personality traits associated with engagement and how to incorporate engagement into your hiring processes, order your free white paper below.

Färre avhopp hos Siemens

Efter införandet av cut-es logiska tester och motivations- och värderingsformulär ökade andelen personer som framgångsrikt genomförde hela sin lärlingsutbildning från 88% till 95%

Utbildningsprogram kräver betydande investeringar, oavsett om det gäller ett traineeprogram, en introduktionsutbildning för flygledare, eller en ledarutbildning för mellanchefer. Men det är inte bara själva utbildningskostnaderna som gör urvalet av vilka som ska få delta viktigt: ofta är det de kunskaper som deltagarna har förmåga att ta till sig, och att utbildningarna fullföljs som är centralt för att affärsverksamheten i slutändan ska gynnas av insatserna.

cut-e kan hjälpa er att identifiera de faktorer som påverkar huruvida utbildningsprogrammet fullföljs eller inte. Vi kan även hjälpa er att hitta de personer som med störst sannolikhet kommer fullfölja programmet. Detta leder till att ni sparar pengar på de som sannolikt kommer misslyckas eller hoppa av, och att ni skapar värde genom att fler personer framgångsrikt genomför programmet. 

easyJet sparar stora rekryteringskostnader

Sen införandet av cut-es onlinebaserade tester och Relalistic Job Previews har easyJet kunnat spara över 1,4 miljoner kronor på fyra år. Detta har kunnat uppnås genom att minska antalet Assessment Centres som krävts för att genomföra kvalitativa rekryteringar. Med hjälp av cut-e har easyJet kunnat identifiera duktiga kandidater betydligt tidigare i processen.

Assessment Centres är dyra att driva, både i termer av tid och direkta kostnader. Trots detta är de en av de bästa och mest kraftfulla metoder metoder vi har att tillgå vid rekrytering idag när det kommer till att förutsäga framtida arbetsprestation eller andra KPI:er. Att effektivisera och minska antalet Assessments Centres som behöver genomföras för att hitta de kandidater ni söker kommer innebära betydande besparingar för er verksamhet.

cut-e hjälper er att bli medvetna om vad som utmärker de personer som med störst sannolikhet kommer bli framgångsrika inom er organisation, och sen sätta ihop en urvalsprocess utifrån detta, så att ni kan identifiera de kandidater med störst potential redan tidigt i processen. Detta leder till att ni kan fokusera på de bästa kandidaterna redan från början, och på så sätt spara tid och pengar som tidigare lagts på mindre lämpliga kandidater.

White Paper: Make better talent decisions through intelligent data

A talent strategy underpinned by data-driven decisions allows companies to recruit individuals who will stay longer, perform better and will be more engaged: key factors leading to higher customer satisfaction and stronger business performance.

This paper explains how to convert your employee-related 'big data' into 'smart talent data'.

Sunglass Hut minskar tiden det tar att anställa

Sunglass Hut kunde minska tiden det tog för dem att anställa nya butiksmedarbetare från 25 dagar till 15 dagar, genom att göra en analys över vilka egenskaper och erfarenheter som egentligen krävs hos de sökande. Själva processen förenklades sedan med hjälp av ett Situational Judgement Test (SJQ) från cut-e.

Att minska tiden det tar att anställa ny personal gör inte bara att framgångsrika kandidater kan komma på plats snabbare och därmed påverka er verksamhet - det kan också förhindra att ni går miste om talanger som istället går till någon av era konkurrenter. cut-e kan hjälpa er att identifiera de viktigaste egenskaperna som behövs i en roll och utifrån analysen utveckla en rekryteringsprocess som är smidig, effektiv, och som hjälper er att hitta de kandidater som matchar er verksamhet bäst. Detta kommer inte bara leda till minskad administrationstid utan även till snabbare beslut.

Harveys ökar sin försäljning

Nyanställda uppnådde en 14% högre försäljning efter införandet två av cut-es test: ett Situational Judgement Test (SJQ) och ett personlighetsformulär. Det här innebär en ökning i försäljningsintäkter på 95 000 kronor per anställd.

Genom att ta reda på vad som gör att en säljare blir mer framgångsrik än en annan och sen utnyttja den informationen så kan ert företag bli smartare i era rekryteringsprocesser. Vanligtvis är det något i en persons personlighetsdrag i kombination med en erfarenhet av försäljning som gör att hon eller han blir framgångsrik i ert företag - detta varierar såklart i olika branscher och mellan olika företag.

cut-e kan hjälpa er att fastställa och definiera vad det är som skapar framgång inom försäljning, och utifrån detta förutse vilka av era kandidater som kommer bli framgångsrika säljare. Vi kan hjälpa er att analysera er talang-data och korrelera den med testdata. Vi vill fastställa vilka egenskaper som är viktiga för att bli framgångsrik som säljare och sen hjälpa er att skapa en rekryteringsprocess där ni hittar de som besitter dessa egenskaper. Detta leder sannolikt till att ni kan anställa nya talanger som har rätt färdigheter och kompetenser för att bli nya stjärnsäljare i er verksamhet.

Ricoh minskar intervjutid och personalomsättning

I genomsnitt reducerades varje intervju med 45 minuter och personalomsättningen med 7% efter införandet av cut-es skräddarsydda värderingsrapport "Ricoh Way", som används för att testa potentiella kandidater mot Ricohs kärnkompetenser.

Den tid som ägnas åt intervjuer är inte alltid lönsam. Du behöver hålla rätt fokus och detta kräver utförlig kunskap om tjänsten, en inblick i vilka egenskaper intervjupersonen besitter och en förståelse för hur väl dessa matchar.

cut-e har hjälp mängder av organisationer att få bättre förståelse för vad för slags person de söker när en ny tjänst ska tillsättas. Det handlar vanligen om en kombination av färdigheter, motivation, värderingar, förmågor, kompetenser och egenskaper. Vi hjälper sedan till att skapa en rekryteringsprocess där dessa områden kartläggs hos kandidaterna, och vi sammanställer sen informationen och kan erbjuda en kort, skräddarsydd intervjuguide som rekryterare och rekryterande chefer kan använda under själva intervjun. Detta leder till att ni lägger ned mindre tid på varje intervju då intervjuaren kan fokusera på de frågor som är viktigast för att avgöra hur lämplig kandidaten är för tjänsten. Intervjupersonerna får, baserat på intervjufrågorna och informationen kring utvalt fokusområde, en bättre förståelse för tjänsten och organisationen, och kan avgöra om tjänsten känns rätt eller inte.

cut-e product finder

Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
Sök via
Ämne
Instrument
Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev