cut-e skapar robusta tester som drar nytta av teknologins potential

Vi skapar objektiva, engagerande och positiva assessments samtidigt som vi upprätthåller en hög kvalitet och använder teknologins möjligheter. Teknikens värld är i ständig utveckling. Likaså vår expertis. 

Vi förstår och drar nytta av tekniska framsteg på olika områden - i integrationer med HR system (ATS / HRIS), i utvecklingen av test och formulär för mobila enheter, eller helt enkelt i att presentera assessment på ett sätt som kandidater och HR-specialister vill och förväntar sig. Detta kan vara i enklare format för direkt feedback till en kandidat på en smartphone efter genomförd testning eller som utförliga PDF-rapporter till testanvändaren.

Video

David Barrett pratar på SRTech om the Future of Talent, Technology & Social

Stor erfarenhet av integrationer

Vi har många års erfarenhet av att integrera med en mängd olika ATS och HR-system och har varit drivande i att göra HR-XML till den standard det är idag.  Mångfalden av kompetenser hos oss - IT, psykologer, projektledare och forskare - säkerställer att projekten håller hög kvalitet och att aktiviteterna görs i tid och inom satta budgetramar. Vi har fleråriga samarbeten med olika integrationspartners och har genomfört både stora och komplexa projekt såväl som mindre arbeten. Om du har funderat på att integrera psykometriska tester med ett existerande eller nytt HR system - prata med oss. Vi har en den bredd av assessments och teknisk erfarenhet som kan göra det möjligt.

Verkligt mobilbaserade testlösningar

Vi vet vad som krävs för att skapa en mobilbaserad testmiljö. Vi har gjort det framgångsrikt - det är en sak att översätta test och formulär till HTML5 - den stora utmaningen ligger i att skapa användarvänliga tester med en utformning som passar mobiler och läsplattor, och som fungerar så som kandidaterna förväntar sig att de ska göra på en smartphone, läsplatta eller dator.

Med en mängd olika plattformar, operativsystem och nätuppkopplingar är det viktigt att testen behåller sina goda psykometriska egenskaper, är objektiva och pålitliga. Vi forskar ständigt på användarvänlighet, beteende och förväntningar för att försäkra oss om att vi designar och utvecklar assessment som håller för framtiden.

Artikel: Hitta talangerna bland miljoner av guldfiskar: använd en innovativ kandidatfokuserad rekryteringsmetod - webbaserad rekrytering 2.0

Att hitta de mest lämpliga kandidaterna och sedan behålla dem i organisationen är av största vikt för framgång. Men hur kan man hitta och engagera kandidater som för tillfället inte letar nytt arbete eller inte fullt ut känner till sina egna talanger och färdigheter, s.k. "guldfiskar"?

Organisationer världen över letar efter de bästa kandidaterna. Frågan är förstås vart man ska leta. "Talent Solution 2014", en global studie av  LinkedIn, visade att 85% av de tillfrågade var öppna för nya möjligheter - men det var bara 25% som letade aktivt.

Hur kan man nå och aktivera de passiva kandidaterna? Vad består talang av och hur går det att identifiera de kandidater som passar för tjänsten? Svaren ligger i en kandidatcentrerad rekrytering: Webbaserad rekrytering 2.0.

Visste du att cut-e tar datasäkerhet på största möjliga allvar?

Datasäkerhet är oerhört viktigt för oss. Med hjälp av cut-es tester fattas viktiga beslut inom urval och utveckling. Vi försäkrar oss om att testerna uppfyller alla juridiska krav på säkerhet och integritet som gäller för personlig data.

Här är några av de aktiviteter vi gör för att försäkra att er information hanteras med största säkerhet:

  • cut-e har tilldelats certifikatet ISO/IEC 27001 som ger ett kvitto på säkerheten i vårt system och vårt sätt att hantera information. Som del i detta har vi en dokumenterad datasäkerhet och ett gott skydd.
  • cut-e har en strikt infomationssäkerhetspolicy för alla användare. Den innehåller generella regler som ska tillämpas vid internt arbete med IT-strukturen och IT-lösningarna.
  • cut-e har en dataingenjör samt en extern datasäkerhetsingenjör från företaget Intersoft Consulting Services i Tyskland.
  • cut-e har ett "Statement of Privacy" som beskriver hur cut-e samlar, använder och tryggar personlig information. Vi arbetar hårt för att upprätthålla ett mycket högt förtroende för vårt sätt att hantera personlig information. Vi följer alltid de datasäkerhetsföreskrifter i de länder vi är verksamma.

Datasäkerhetsfrågor som alla testleverantörer ska kunna besvara

Det finns tre grundläggande områden som alla testleverantörer ska kunna ge information kring i relation till datasäkerhet och integritet:

  • Ett företag behöver ha en angiven anställd som är ansvarig för datasäkerhet och integritet.
  • Ett företag behöver kunna redogöra för sina offentliga tillvägagångssätt.
  • Ett företag behöver kunna redogöra för var personlig data förvaras och vem som har tillgång till den.

cut-e product finder

Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
Sök via
Ämne
Instrument
Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev