Aon Assessment Solutions Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig
cut-e GmbH (nämns som Aon’s Assessment Solutions)
Adress: Grosser Burstah 18-32, D-20457 Hamburg
Telefon: +49-40-3250-389-900
E-post: gdpr@cut-e.com

Dataskyddsombud
Dr. Thomas Balzer
Adress: Grosser Burstah 18-32, D-20457 Hamburg
Telefon: +49-40-3250-389-900
E-post: gdpr@cut-e.com


Överblick och definitionsområde

Syftet med denna information om behandling och skydd av personuppgifter (“integritetspolicy”) är att tillhandahålla viktig information om hur vi hanterar dina personuppgifter, i synnerhet viktig information i överensstämmelse med Förordning (EU) 2016/679 (Allmänna dataskyddsförordningen ‒ ”GDPR”). Aon’s Assessment Solutions (”vi” ”vår” eller ”oss”) förpliktigar att skydda konfidentialitet, riktighet och integritet av alla personuppgifter med våra högtekniska och organisatoriska standarder.

Vi reserverar oss rättigheten att uppdatera och/eller ändra denna integritetspolicy när som helst.


INFORMATION FÖR WEBBANVÄNDARE

1.    Vår behandling

Nedan finns olika sätt som du kan välja att använda vår webbplats på och därigenom sätten som vi kan behandla dina personuppgifter på, inklusive vårt lagstöd för behandlingen med hänvisning till GDPR.

1.1 Användning av webbplatsen
Kategorier av personuppgifter:
Användarens tekniska data.
Syftet med behandlingen:(i) Tekniskt tillträde till vår webbplats, (ii) Tillhandahålla information om våratjänster och produkter, och förstå dina intressen.
Lagstödet för vår behandling: (i) Artikel 6(1)(f) – vårt legitima intresse är det framgångsrika tillträdet till vår webbplats; (ii) Artikel 6(1)(f) – vårt legitima intresse är att tillhandahålla information om de produkter och tjänster som vi erbjuder, och förstå dina intressen i relation till dessa.

1.2 Kontakt
Kategorier av personuppgifter:
Användarens tekniska data, kontaktuppgifter.
Syftet med behandlingen: (i) Att ta kontakt med dig på det sätt du önskat (till exempel, ”Kontakta oss”, ”Efterfråga en demo”, ”Akademisk forskningsportal”); (ii) För att tillåta dig ladda ner material som är relevant för dina intressen.
Lagstödet för vår behandling: (i) Artikel 6(1)(f) – vårt legitima intresse är att kontakta dig och/eller tillhandahålla relevant material då du har efterfrågat det; (ii) Artikel 6(1)(f) – vårt legitima intresse är att förse dig med viktig eller intressant information relaterad till våratjänster.

1.3 Interaktivt spelande
Kategorier av personuppgifter:
Användarens tekniska data, identifikationsinformation (ej obligatorisk).
Syftet med behandlingen: Att förse dig med interaktivt spelande.
Lagstödet för vår behandling: Artikel 6(1)(f) – vårt legitima intresse är att förse dig med interaktivt spelande för att förbättra din användarupplevelse.
            
1.4 Karriärer
Kategorier av personuppgifter:
Användarens tekniska data, personuppgifter, anställningshistorik.
Syftet med behandlingen: Underlätta din jobbansökan.
Lagstödet för vår behandling: Artikel 6(1)(b)–dina personuppgifter är nödvändiga för att ingå i någon form av framtida anställningsrelation med oss (att inte tillhandahålla dina personuppgifter innebär att du inte kommer att kunna ansöka om en tjänst).


1.5 Aon Assessment solutions blogg "scienceBlog"
Kategorier av personuppgifter:
Användarens tekniska data, kontaktuppgifter.
Syftet med behandlingen: Tillträde till vår scienceBlog och ditt samspel med den.
Lagstödet för vår behandling: Artikel 6(1)(f): Vårt legitima intresse är att förse dig med informationen på vår scienceBlog, samt att möjliggöra så att du kan dela kommentarer.


1.6 Nyhetsbrev
Kategorier av personuppgifter:
Användarens tekniska data, kontaktuppgifter.
Syftet med behandlingen: Skicka vårt nyhetsbrev/kampanjmaterial.
Lagstödet för vår behandling: Artikel 6(1)(a) – Du har möjlighet att dra tillbaka ditt godkännande om att erhålla vårt nyhetsbrev/kampanjmaterial när du vill.


2.    Mottagarna av dina personuppgifter

Vi delar bara dina personuppgifter då det är nödvändigt för behandlingsändamål.

Aon/cut-e: Aon kommer vara den främsta mottagaren av dina personuppgifter. Detta inkluderar Aons dotterbolag och filialer, samt även cut-e gruppen som tillhör Aon’s Assessment Solutions.

Icke anslutna tredje parter: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med icke anslutna tredje parter som utför administrativa, marknadsförande, professionella eller tekniska supportfunktioner för denna webbplats. Vi delar även dina personuppgifter med tredje parter som assisterar oss via vår arbetsförmedling eller med dem vi har avtal med, nämligen REXX-systemet.

Auktoritativa förvaltningar: Aon’s Assessment Solutions kan begäras att avslöja personuppgifter genom lagen eller laglig process. Vi förbehåller oss rättigheten att kontakta lämplig myndighet när aktiviteter som är illegala eller kränker våra riktlinjer sker på vår webbplats.
Överföring till tredje länder och/eller internationella organisationer

Även om du är baserad inom den Europeiska unionen så kan personuppgifter, som samlas in medan du använder webbplatsen, behandlas i ett land där den adekvat skyddsnivån i det landets dataskyddslag inte än har blivit godkänd genom ett beslut om adekvat skyddsnivå av den Europeiska kommissionen. När vi överför personuppgifter på detta vis kommer vi försäkra om att sådant avtal som involverar behandlingen av dina personuppgifter kommer bli avslutad så att dina personuppgifter är skyddade av en acceptabel EU-standard, under standardmässiga EU-avtalsklausuler för överföringen av information, vilket ger dig och dina personuppgifter tillräcklig garanti. Om du skulle vilja ha mer information om hur vi skyddar dina personuppgifter under dessa omständigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud via de kontaktuppgifter som vi lämnat ovan.

 

4.    Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar enbart dina personuppgifter under en period som är rimlig för vår behandling och/eller under en tidsperiod som krävs av oss enligt lagen. Vi behandlar inte dina uppgifter längre än vad vi behöver.

Om du vill ha mer information om våra lagringsperioder, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud.


5.    Cookies

Vår hemsida använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker vår webbplats. Varje gång du gör ett besök så returneras dessa cookies till oss. Detta ger oss möjligheten att till exempel känna igen dig, eller hjälpa dig att navigera genom att använda oss av information i cookies. Cookies kan inte användas för att lansera program eller sprida virus till en dator. Läsningen av cookies är enbart möjlig via webben, där de har sitt ursprung.

Du kan också visa vår webbplats utan cookies. För att förhindra användningen av cookies via din webbläsare så kan du inaktivera användningen av cookies i inställningarna på din webbläsare. Hjälpfunktionerna hos din webbläsare talar generellt sett om hur du inaktiverar och / eller raderar cookies i din webbläsare. Vänligen notera att inaktivering / radering av cookies kan innebära att vissa egenskaper på vår sida kan sluta fungera som förväntat.

Cookies som vi använder för vissa funktioner inkluderar:
(1)    Cookies som lagrar vissa användarpreferenser (t.ex. sökning eller språkinställningar);
(2)    Cookies som lagrar data för att försäkra om en smidig uppspelning av video- eller ljudinnehåll;
(3)    Cookies som temporärt lagrar vissa användarinlägg;
(4)    Cookies som identifierar eller autentiserar våra användare.

Vi lagrar cookies till slutperioden av en specifik cookie eller tills dess att cookies raderas av dig.
Dessa behandlingsverksamheter baseras på Artikel 6(1) av GDPR. Vårt intresse är den pågående optimeringen och användarvänligheten av vår hemsida. 


6.     My Fonts

My Fonts är en cookie från Monotype Image Holdings Inc. som hjälper oss med att implementera fontsnitt på vår hemsida. Du kan hitta omfattande information gällande hur dessa cookies använder dina personuppgifter (generellt sett enbart din IP-adress och tidpunkten för ditt besök) på följande länk: 
www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy/

Dessa behandlingsverksamheter baseras på Artikel 6(1) av GDPR. Vårt intresse är den pågående optimeringen och användarvänligheten av vår hemsida. 

 

7.     Google Cookies & Analytics

Denna webbplats använder Google Cookies & Analytics. Dessa cookies som hanteras av Google Inc. (”Google”) med syftet att analysera Internet- och webbplatsanvändning, och ofta även marknadsföring. Personuppgifter som hanteras i denna kontext är din IP-adress (som kommer avslöja din platsinformation) och ytterligare information som skapas av din rörelse på Internet i samband med den IP-adressen.

Denna data är fullt pseudonymiserad. IP-adressen som skickats av din webbläsare som en del av Google Analytics kombineras inte med annan information som innehas av Google. I vissa fall så kommer trunkeringen av din IP-adress ske så snabbt att inga personuppgifter lagras av Google för dessa ändamål. Detta betyder att under de omständigheterna så är informationen som samlas in av Google helt och håller anonymiserad. Viss behandling av Google kommer enbart att ske i den Europeiska unionen. För vissa cookies så kommer behandlingen ske på servrar som finns i USA. Skydd för dina personuppgifter där detta inträffar är att Google Inc. är Privacy Shield-certifierade, vilket innebär att dina personuppgifter behandlas enligt en standard som är accepterad efter EU:s förväntningar.

Nedan hittar du information om det slag av Google-cookies som används av denna webbplats. Du kommer kunna hantera sättet som Google använder din information och/eller sättet som Google-cookies spårar dig på denna plats. Alla Googles cookiespreferenser kan hanteras på följande länk:
policies.google.com/technologies/managing

Cookies som används i denna kontext på denna plats är:

a)    Google Analytics: Google Analytics är en webbanalysservice framtagen av Google. Google använder denna information till förmån för webbsidans operatör för att utvärdera hur du använder webbplatsen, att samla in rapporter om webbplatsens aktiviteter samt att tillhandahålla webbplatsens operatör andra tjänster relaterade till webbplatsen och Internetanvändning.
b)    Doubleclick: Doubleclick är ett marknadsföringsföretag och budgivningsservices som strömmar marknadsföring. Som en användare betyder det att cookies tillåter Google att stå till tjänst med reklam baserad på tidigare besök på vår eller andra webbplatser på Internet, baserade på ditt rörelsemönster. 
c)    GA Audiences: GA Audience är en Google-cookie som engageras baserat på din interaktion med webbplatsen, generellt sett om du trafikerar webbplatsen.

Genom att använda vår webbplats så godkänner du behandlingen av dina uppgifter som samlas in om dig av Google på det sätt som beskrivs ovan. Du kan förhindra lagringen av sådana cookies genom att försäkra dig om att dina inställningar är rätt anpassade för din webbläsare, inkluderat användningen av länken som anges ovan. Vänligen notera att användningen av vår webbplats kan påverkas där du blockerar eller förbjuder sökcookies. Om du skulle vilja ha ytterligare information gällande Googles Integritetspolicy så kan den informationen hittas här: policies.google.com/privacy.
Dessa processoperationer baseras på Artikel 6(1)(f) av GDPR. Vårt intresse är den pågående optimeringen och användarvänligheten av vår webbplats. 

 

8.    Externa länkar och insticksprogram

Denna sida kan erbjuda externa länkar och/eller insticksprogram, generellt för social media. När du klickar på dessa så kommer dina personuppgifter delas med den relevanta externa webbplatsen. När du lämnar denna webbplats kan behandlingen av dina personuppgifter inte längre regleras av oss eller styras av denna integritetspolicy. Då du klickar på ett social media-insticksprogram (angivet av den relevanta symbolen) så kommer dina personuppgifter att samlas in av den enheten. Det är generellt sett din IP-adress, möjligen information om den dirigerade sidan, samt då du förblir automatiskt inloggad på din enhet till den sociala median, kommer de samla in information om det som gäller din profil. Att klicka på externa länkar och insticksprogram är helt och hållet frivilligt; därför behöver du inte klicka på sådana länkar om du önskar att dina personuppgifter ska behandlas på detta sätt.

 

9.    Nyhetsbrev

Då du registrerar dig för vårt nyhetsbrev och samtycker till detta i överensstämmelse med Artikel 6(1)(a) av GDPR, så kommer vi använda din mejladress för att regelbundet skicka vårt nyhetsbrev och liknande reklammaterial. För att kunna mottaga vårt nyhetsbrev så är det tillräckligt att tillhandahålla oss din mejladress.
Du kan säga upp prenumerationen av vårt nyhetsbrev när du själv önskar genom att klicka på den erhållna länk som skickas med i varje nyhetsbrev. Alternativt så kan du alltid skicka en begäran om att säga upp prenumerationen till marketing@cut-e.com.

 

INFORMATION FÖR ALLMÄNHETEN, KUNDER OCH LEVERANTÖRER

1. Syfte och lagstöd

Nedan finner du information gällande vår behandling av personuppgifter från leverantörer, kunder och allmänheten. Denna information avser kunder, leverantörer och allmänheten som är fysiska personer och/eller anställda av kunder eller leverantörer.

1.1    Kontakt och kundservice
Kategorier av personuppgifter:
Kontaktuppgifter, HR-uppgifter.
Syfte för behandling: Inleda kontakt och upprätthålla kommunikationen och erbjuda hjälp.
Lagstöd för vår behandling: Där det finns ett kontrakt mellan din enhet och vår: Artikel 6(1)(b) (tillhandahållande av personuppgifter är inte nödvändig ur laglig synpunkt eller via ett kontrakt, däremot, utan personuppgifter så kan inte syftet nås). Där det inte finns något kontrakt mellan din enhet och vår: Artikel 6(1)(f) – vårt legitima intresse är att skapa kontakt med dig och hålla kvar denna linje av kommunikation.

1.2    Marknadsföring
Kategorier av personuppgifter:
Kontaktuppgifter, HR-uppgifter.
Syfte för behandling: Skicka reklammaterial, teknisk information och/eller juridiska uppdateringar.
Lagstöd för vår behandling: Där ditt godkännande tydligt har efterfrågats: Artikel 6(1)(a) (ditt godkännande kan återkallas när som helst med framtida påverkan). Övrigt: Artikel 6(1)(f) – vårt legitima intresse är att förse dig med relevant information om våra tjänster med en marknadsföringskapacitet.

 

2. Mottagare av dina personuppgifter

Vi delar bara dina personuppgifter där det är nödvändigt för syftet av behandlingen.

Aon/cut-e: Aon kommer vara den huvudsakliga mottagaren av dina personuppgifter. Detta inkluderar Aons dotterbolag och anslutna, inkluderat cut-e gruppen, som tillhör Aon’s Assessment Solutions.

Oanslutna tredjeparter: Vi kan dela dina personuppgifter med oanslutna tredjeparter som stöttar oss med administrativa, marknadsföringsmässiga, professionella eller tekniska supportfunktioner.

Officiella organ: Aon’s Assessment Solutions kan begäras att lämna ut personuppgifter enligt lag eller laglig process.

 

3.     Överföring till tredje länder och/eller internationella organisationer

Även om du befinner dig inom den Europeiska unionen så kan personuppgifter som samlats in behandlas i ett land där lämpligheten av det landets dataskyddslagar inte har godkänts av en lämplighetsbestämmelse i den Europeiska kommissionen. Där vi överför personuppgifter på detta sätt, kommer vi försäkra om att något slags avtal som involverar behandlingen av dina personuppgifter kommer att ingås, så att din information är skyddad till en acceptabel EU-standard, under standardmässiga EU-avtalsenliga klausuler för överföring av data, vilket tillhandahåller dig och dina personuppgifter med tillräckligt skydd. Om du skulle vilja ha mer information om hur vi skyddar dina personuppgifter under dessa omständigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud med kontaktuppgifterna som vi angett ovan.

 

4.     Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar enbart dina personuppgifter under en resonlig period för våra syften av behandling och/eller för en tidsperiod som krävs av oss enligt lagen. Vi behandlar inte din information längre än nödvändigt.

Om du skulle vilja ha mer information om våra behandlingstider, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud med kontaktuppgifterna som vi angett ovan.


DINA RÄTTIGHETER GÄLLANDE PERSONUPPGIFTERNA

1.    Dina rättigheter gällande personuppgifterna

Vi kommer alltid underlätta din begäran när du använder dina rättigheter till dina personuppgifter. Nedan hittar du mer information gällande dessa rättigheter.

När du gör en begäran gällande dina personuppgifter, vänligen specificera i vilken form du önskar att mottaga denna information. Om du inte specificerar detta så kommer vi svara på din begäran på samma sätt som du gjorde din anmälan.  Vi kommer kontakta dig och lösa din förfrågan inom en månads tidsram. För uppenbart ogrundad eller överdrivenbegäran så har vi rätt att kräva en rimlig avgift eller avslå din begäran.

Vänligen kontakta gdpr@cut-e.com om du önskar att utöva dina rättigheter eller erhålla mer information.

1.1 Åtkomst (Artikel 15, GDPR): Du har rätt att begära bekräftelse gällande om vi behandlar dina personuppgifter. Då vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter.

1.2 Rättelse (Artikel 16, GDPR): Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som behandlas av oss rättas eller färdigställs. Din rätt att göra så kan utövas genom att tillhandahålla ett komplimenterande yttrande. När vi har delat dina personuppgifter med andra mottagare så kommer vi, där det är möjligt, att informera dem om sådan rättelse och tillhandahålla information till dessa mottagare om du har begärt det.

1.3 Radering (Artikel 17, GDPR): Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas där det inte finns några lagliga undantag för detta. Vänligen notera att vi måste anpassa oss efter olika rättsliga lagringskrav. Då vi har delat dina personuppgifter med andra mottagare så kommer vi, där det är möjligt, att informera dem om sådan rättelse och tillhandahålla information till dessa mottagare när du har begärt det.

1.4 Behandlingsbegränsningar (Artikel 18, GDPR): Du har rätt att, vid vissa tillfällen, begära begränsning för behandlingen av dina personuppgifter. Då vi har delat dina personuppgifter med andra mottagare så kommer vi, där det är möjligt, att informera dem om sådan rättelse och tillhandahålla information till dessa mottagare när du har efterfrågat det.

1.5 Förflyttning av uppgifter (Artikel 20, GDPR): Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i ett vanligt förekommande och maskinläsbart format. Detta inkluderar rättigheten att begära att vi ska överföra personuppgifterna till en annan kontrollant som du önskar. Denna rättighet är enbart tillgänglig för dig då dina personuppgifter har tillhandahållits av dig själv, samt är behandlade på grund av ditt medgivande eller efter verkställandet av ett avtal, eller där behandlingen är genomförd av automatiserade medel.

 

2.    Registrerads rättigheter: Bestridande

Bestridande av vår behandling av dina personuppgifter (Artikel 21, GDPR)
Då dina personuppgifter behandlas med syftet att utföra uppgifter som verkställs i det allmännas intresse (Artikel 6(1)(e)), med syftet att berättiga kontrollanten sitt intresse (Artikel 6(1)(f)), med syftet av direktmarknadsföring och/eller profilering (Artikel 21(2)), har du möjlighet, utifrån grunderna relaterade till ditt enskilda fall, att bestrida behandlingen av dina personuppgifter.

 

3.    Klagomål

Du har alltid rätt att inkomma med klagomål till relevanta tillsynsmyndighet angående vår behandling av dina personuppgifter.

 

4.    Kommentarer

Alla kommentarer kopplade till denna integritetspolicy och/eller angående dina personuppgifter ska skickas till  gdpr@cut-e.com.

Om du skulle vilja ha ett exemplar av denna integritetspolicy, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud.

Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev