Aon Assessment Solutions Information om behandling och skydd av personuppgifter online

Dataansvarig                        
cut-e GmbH (nämns som Aon Assessment Solutions)
Adress: Grosser Burstah 18-32, D-20457 Hamburg
Telefon: +49-40-3250 389-900
Email: gdpr@cut-e.com

Chef för dataskydd
Dr. Thomas Balzer
[samma uppgifter som dataansvarig]

1.    Överblick & Definitionsområde

Syftet med denna information om behandling och skydd av personuppgifter (“Meddelande”) är att tillhandahålla viktig information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats, i synnerhet viktig information i överensstämmelse med Förordning (EU) 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”). Aon Assessment Solutions (”vi” ”vår” eller ”oss”) förpliktigar oss att skydda konfidentialitet, riktighet och integritet av alla personuppgifter med våra höga tekniska och organisatoriska standarder.

Din användning av denna webbplats är frivillig. Om du inte vill att dina personuppgifter behandlas så bör du inte fortsätta använda webbplatsen. Vi reserverar oss rättigheten att uppdatera och/eller ändra detta Meddelande när som helst.

2.    Vår behandling

Nedan finns olika sätt som du kan välja att använda vår webbplats på och därigenom sätten som vi kan behandla dina personuppgifter på, inklusive vårt lagstöd för behandlingen med hänvisning till Dataskyddsförordningen.

2.1 Användning av webbplatsen

Kategorier av personuppgifter: Användarens tekniska data.
Syftet med behandlingen:(i) Tekniskt tillträde till vår webbplats, (ii) Tillhandahålla information om våra tjänster och produkter, och förstå dina intressen.
Lagstödet för vår behandling: (i) Artikel 6(1)(f) – vårt legitima intresse är det framgångsrika tillträdet till vår webbplats; (ii) Artikel 6(1)(f) – vårt legitima intresse är att tillhandahålla information om de produkter och tjänster som vi erbjuder, och förstå dina intressen i relation till dessa.

2.2 Kontakt

Kategorier av personuppgifter: Användarens tekniska data, kontaktuppgifter.
Syftet med behandlingen: (i) Att ta kontakt med dig på det sätt du önskat (till exempel, ”Kontakta oss”, ”Efterfråga en demo”, ”Akademisk forskningsportal”); (ii) För att tillåta dig ladda ner material som är relevant för dina intressen.
Lagstödet för vår behandling: (i) Artikel 6(1)(f) – vårt legitima intresse är att kontakta dig och/eller tillhandahålla relevant material då du har efterfrågat det; (ii) Artikel 6(1)(f) – vårt legitima intresse är att förse dig med viktig eller intressant information relaterad till våra tjänster.

2.3 Interaktivt spelande

Kategorier av personuppgifter: Användarens tekniska data, identifikationsinformation (ej obligatorisk).
Syftet med behandlingen: (i) Att förse dig med interaktivt spelande.
Lagstödet för vår behandling: (i) Artikel 6(1)(f) – vårt legitima intresse är att förse dig med interaktivt spelande för att förbättra din användarupplevelse.
            
2.4 Karriärer

Kategorier av personuppgifter: Användarens tekniska data, kontaktuppgifter, anställningshistorik.
Syftet med behandlingen: (i) Underlätta din jobbansökan.
Lagstödet för vår behandling: (i) Artikel 6(1)(b) – dina personuppgifter är nödvändiga för att ingå i någon form av framtida anställningsrelation med oss (att inte tillhandahålla dina personuppgifter innebär att du inte kommer att kunna ansöka om en tjänst).
2.5 vetenskapsBlogg
Kategorier av personuppgifter: Användarens tekniska data, kontaktuppgifter.
Syftet med behandlingen: (i) Tillträde till vår blogg, ”scienceBlog” och ditt samspel med den.
Lagstödet för vår behandling: (i) Artikel 6(1)(f): Vårt legitima intresse är att förse dig med informationen på vår scienceBlog, samt att möjliggöra så att du kan dela kommentarer.
2.6 Nyhetsbrev
Kategorier av personuppgifter: Användarens tekniska data, kontaktuppgifter.
Syftet med behandlingen: (i) Skicka vårt nyhetsbrev/kampanjmaterial.
Lagstödet för vår behandling: (i) Artikel 6(1)(a) – Du har möjlighet att dra tillbaka ditt godkännande om att erhålla vårt nyhetsbrev/kampanjmaterial när du vill.


3.    Mottagarna av dina personuppgifter

Vi delar bara dina personuppgifter då det är nödvändigt för behandlingsändamål.

Aon/cut-e: Aon kommer vara den främsta mottagaren av dina personuppgifter. Detta inkluderar Aons dotterbolag och filialer, samt även cut-e gruppen som tillhör Aons Utvärderingslösningar.

Icke anslutna tredje parter: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med icke anslutna tredje parter som utför administrativa, marknadsförande, professionella eller tekniska supportfunktioner för denna webbplats. Vi delar även dina personuppgifter med tredje parter som assisterar oss via vår arbetsförmedling eller med dem vi har avtal med, nämligen REXX-systemet.

Auktoritativa förvaltningar: Aons Utvärderingslösningar kan begäras att avslöja personuppgifter genom lagen eller laglig process. Vi förbehåller oss rättigheten att kontakta lämplig myndighet när aktiviteter som är illegala eller kränker våra riktlinjer sker på vår webbplats.
Överföring till tredje länder och/eller internationella organisationer

Även om du är baserad inom den Europeiska unionen så kan personuppgifter, som samlas in medan du använder webbplatsen, behandlas i ett land där den adekvat skyddsnivån i det landets dataskyddslag inte än har blivit godkänd genom ett beslut om adekvat skyddsnivå av den Europeiska Kommissionen. När vi överför personuppgifter på detta vis kommer vi försäkra om att sådant avtal som involverar behandlingen av dina personuppgifter kommer bli avslutad så att dina personuppgifter är skyddade av en acceptabel EU-standard, under standardmässiga EU-avtalsklausuler för överföringen av information, vilket ger dig och dina personuppgifter tillräcklig garanti. Om du skulle vilja ha mer information om hur vi skyddar dina personuppgifter under dessa omständigheter, vänligen kontakta vår chef för dataskydd via de kontaktuppgifter som vi lämnat ovan.

5.    Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar enbart dina personuppgifter under en period som är rimlig för vår behandling och/eller under en tidsperiod som krävs av oss genom lagar som är tillämpbara i ditt område. Vi behandlar inte dina uppgifter längre än vad vi behöver.

Om du vill ha mer information om våra lagringsperioder, vänligen kontakta vår chef för dataskydd vid de kontaktuppgifter som vi lämnat ovan.

6.    Användning av Google Analytics och cookies

Medan vi inte inkräktar på några av de cookies-preferenser som du har avgett med din webbläsare så använder denna webbplats Google Analytics, en webbanalysservice tillhandahållen av Google Inc. (“Google”). Om du har gett ditt medgivande till behandling av tredje parts cookies i din webbläsares inställningar så kommer dina personuppgifter att behandlas på detta vis av vår webbplats.

Google Analytics använder “cookies”; dessa är textfiler som lagras på din dator för att analysera sättet du använder webbplatsen. Informationen om hur du använder webbplatsen, som skapas av cookies, skickas till och lagras på en Google-server i USA.

Om IP-anonymiseringen aktiveras på denna webbplats så kommer Google först kapa din IP-adress i medlemsstaterna inom den Europeiska unionen eller andra stater som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Enbart i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till och kapas på en Googleserver i USA. Google använder denna information till förmån för webbsidans operatör för att utvärdera hur du använder webbplatsen, att samla in rapporter om webbplatsens aktiviteter samt att tillhandahålla webbplatsens operatör andra tjänster relaterade till webbplatsen och Internetanvändning.

Dessutom använder vi Google Conversion Tracking i anslutning till Google Analytics. Detta kommer tillåta oss mäta beteendet hos våra webbplatsanvändare. Exempelvis kan vi se hur många PDF:er som laddats ner eller hur många gånger vårt kontaktformulär har använts. Vi kan därutöver konstatera hur många klick på reklam från externa källor (AdWords, LinkedIn, Xing, Bing) som har lett till vår webbplats.

IP-adressen som skickats av din webbläsare som en del av Google Analytics kombineras inte med annan information som innehas av Google. Du kan ändra din webbläsares inställningar för att hindra cookies från att lagras; däremot så uppmärksammar vi dig om det faktum att under dessa omständigheter så kan du märka att du inte kan använda alla funktioner fullt ut på webbplatsen. Du kan också hindra informationen (däribland din IP-adress) som relaterar till din användning av webbplatsen, som fångas in av den cookie som sänts till eller behandlas av Google, genom att ladda ner och installera insticksprogrammet för webbläsare från följande länk tools.google.com/dlpage/gaoptout.

För vidare information, vänligen besök
www.google.com/analytics/terms/us.html
eller  
www.google.de/intl/en/policies/

7.    Externa länkar och insticksprogram

Denna sida kan erbjuda externa länkar och/eller insticksprogram, generellt för social media. När du klickar på dessa så kommer dina personuppgifter delas med den relevanta externa webbplatsen. När du lämnar denna webbplats kan behandlingen av dina personuppgifter inte längre regleras av oss eller styras av detta Meddelande. Då du klickar på ett social media-insticksprogram (angivet av den relevanta symbolen) så kommer dina personuppgifter att delas med den enheten. Det är generellt sett din IP-adress, information om den dirigerade sidan samt var du förblir automatiskt inloggad på din enhet till den sociala median som de kommer samla in information om, när det gäller din profil. Att klicka på externa länkar och insticksprogram är helt och hållet frivilligt; därför behöver du inte klicka på dessa länkar om du inte önskar att dina personuppgifter ska behandlas på detta sätt.

8.    Nyhetsbrev

Då du registrerar dig för vårt nyhetsbrev och samtycker till detta i överensstämmelse med Artikel 6(1)(a) av Dataskyddsförordningen, så kommer vi använda din mejladress för att regelbundet skicka vårt nyhetsbrev och liknande reklammaterial. För att kunna mottaga vårt nyhetsbrev så är det tillräckligt att tillhandahålla oss din mejladress.
Du kan säga upp prenumerationen av vårt nyhetsbrev när du själv önskar genom att klicka på den erhållna länk som skickas med i varje nyhetsbrev. Alternativt så kan du alltid skicka en begäran om att säga upp prenumerationen till [marketing@cut-e.com].

9.    Dina rättigheter gällande personuppgifterna

Vi kommer alltid underlätta din begäran när du använder dina rättigheter till dina personuppgifter. Nedan hittar du mer information gällande dessa rättigheter.

När du gör en begäran gällande dina personuppgifter, vänligen specificera i vilken form du önskar att mottaga denna information. Om du inte specificerar detta så kommer vi svara på din begäran på samma sätt som du gjorde din anmälan.  Vi kommer kontakta dig och lösa din förfrågan inom en månads tidsram. För uppenbart ogrundad eller överdriven begäran så har vi rätt att kräva en rimlig avgift eller avslå din begäran.

Vänligen kontakta gdpr@cut-e.com om du önskar att utöva dina rättigheter eller erhålla mer information.

9.1 Åtkomst (Artikel 15, Dataskyddsförordningen): Du har rätt att begära bekräftelse gällande om vi behandlar dina personuppgifter. Då vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter.

9.2 Rättelse (Artikel 16, Dataskyddsförordningen): Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som behandlas av oss rättas eller färdigställs. Din rätt att göra så kan utövas genom att tillhandahålla ett komplimenterande yttrande. När vi har delat dina personuppgifter med andra mottagare så kommer vi, där det är möjligt, att informera dem om sådan rättelse och tillhandahålla information till dessa mottagare om du har begärt det.

9.3 Radering (Artikel 17, Dataskyddsförordningen): Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas där det inte finns några lagliga undantag för detta. Vänligen notera att vi måste anpassa oss efter olika rättsliga lagringskrav. Då vi har delat dina personuppgifter med andra mottagare så kommer vi, där det är möjligt, att informera dem om sådan rättelse och tillhandahålla information till dessa mottagare när du har begärt det.

9.4 Behandlingsbegränsningar (Artikel 18, Dataskyddsförordningen): Du har rätt att, vid vissa tillfällen, begära begränsning för behandlingen av dina personuppgifter. Då vi har delat dina personuppgifter med andra mottagare så kommer vi, där det är möjligt, att informera dem om sådan rättelse och tillhandahålla information till dessa mottagare när du har efterfrågat det.

9.5 Förflyttning av uppgifter (Artikel 20, Dataskyddsförordningen): Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i ett vanligt förekommande och maskinläsbart format. Detta inkluderar rättigheten att begära att vi ska överföra personuppgifterna till en annan kontrollant som du önskar. Denna rättighet är enbart tillgänglig för dig då dina personuppgifter har tillhandahållits av dig själv, samt är behandlade på grund av ditt medgivande eller efter verkställandet av ett avtal, eller där behandlingen är genomförd av automatiserade medel.

10.    Registrerads rättigheter: Bestridande

Bestridande av vår behandling av dina personuppgifter (Artikel 21, Dataskyddsförordningen)
Då dina personuppgifter behandlas med syftet att utföra uppgifter som verkställs i det allmännas intresse (Artikel 6(1)(e)), med syftet att berättiga kontrollanten sitt intresse (Artikel 6(1)(f)), eller med syftet av direkt marknadsföring och profilering relaterat till denna (Artikel 21(2)), har du möjlighet, utifrån grunderna relaterade till ditt enskilda fall, att bestrida behandlingen av dina personuppgifter.

11.    Klagomål

Du har alltid rätt att inkomma med klagomål till den relevanta tillsynsmyndighet angående vår behandling av dina personuppgifter.

12.    Kommentarer

Alla kommentarer kopplade till detta Meddelande och/eller angående dina personuppgifter ska skickas till  gdpr@cut-e.com.

Om du skulle vilja ha ett exemplar av detta Meddelande, vänligen kontakta vår Chef för Dataskydd.

Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev