Strength-based assessment - vad innebär det?

Strenght-based assessment undersöker dels vad personer är bra på och dels vad de tycker om att göra. Det fokuserar på de specifika områden som på ett naturligt sätt motiverar, entusiasmerar och engagerar kandidater.

Är detta ett nytt assessment-område? Det utgör inte en ny typ av assessment - vad det erbjuder är en alternativ approach till hur assessments används och hur kandidater får feedback.  

Hur utmärker det sig? Strength-based assessment fokuserar specifikt på de saker som en person är bra på och vad en person tycker om att göra. Det skiljer sig alltså från andra tillvägagångssätt där man undersöker kapacitet och motivation separat. Skillnaden ligger, för att vara tydlig, i stilen och utförandet av assessments, och innebär inte en grundläggande förändring av vad vi är intresserade av att undersöka: vi pratar fortfarande om problemlösning, säljfärdigheter, kundfokus etc., men vi vill ta reda på både om det här är saker som engagerar personen, och om personen kan utföra dem.

Kundernas ord

"Testresultaten ger oss värdefull information om de sökande och är mycket mer meningsfulla än betyg."

Thomas Buller-Hermann, Dortmund Energy and Waterworks

Hur cut-e arbetar med strength-based assessment

cut-e har utvecklat en intervjuguide som fokuserar på strength-based assessment. Den kan användas tillsammans med shapes personlighetsformulär. I denna intervjuguide får intervjuaren hjälp med frågor som kan användas för att undersöka kandidatens styrkor. Intervjuguiden använder svaren från shapes personlighetsformulär och jämför de styrkor som kandidaten sannolikt har utrfrån shapes-profilen med de styrkor som krävs för att nå framgång i tjänsten, och föreslår sen intervjufrågor för att validera dessa. 

En mer kandidatorienterad intervju

Strength-based assessment undersöker kandidatens områden som hen blir motiverad och engagerad utav. Kandidater blir mer engagerande och positivt inställda till intervjun eftersom deras styrkor är i fokus.

Erbjuder ytterligare ett angreppssätt för att komplettera talent assessment

Organisationer i framkant börjar nu använda en mer varierad approach till talent assessment, där man utnyttjar fördelarna med strength-based assessment gällande hur bedömningar utförs, men där man även använder andra tillvägagångssätt och tekniker. Vi kan erbjuda våra kunder en rad olika assessments och intervjuguider.

Artikel: Vill du veta mer om strength-based assessment?

Howard Grosvenor, Director of Professional Services på cut-e UK, förklarar hur strength-based assessment kan användas.

Han ger en bild av hur stength-based assessment förändrar sätter på vilket vi bedömer kandidater, men varför det inte fundamentalt förändrar vad det är vi bedömer.

cut-e product finder

Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
Sök via
Ämne
Instrument
Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev