Kartlägg det omdöme som krävs för att lösa problem i skarpa lägen

I varje organisation finns kritiska situationer som de anställda ställs inför. Det vet vi. Ett Situational Judgement Questionnaire (SJQ) är konstruerat för att förutsäga hur olika kandidater kommer att agera i dessa.

Ett SJQ är skräddarsytt. Det betyder att kandidaten ställs inför ett antal verklighetstrogna och unika scenarion, vanligtvis ett 20-tal, redan i rekryteringsprocessen. Till varje situation kopplas ett par handlingsalternativ som kandidaten väljer bland.

Att konstruera ett SJQ kräver både organisationsspecifika kunskaper och expertkunskaper inom psykologisk mätmetodik. Inget annat test är så tydligt ett resultat av ett nära samarbete mellan testleverantören och kundorganisationen. 

cut-e’s psykologer och forskare har kunskap om detta – och vi utformar skräddarsydda SJQ som tidigt i en rekryteringsprocess ger relevant information om hur olika personer fattar  beslut i olika roller, oavsett om det handlar om kabinpersonal, kundtjänstmedarbetare, säljare, hotellpersonal eller någon annan roll för vilken verktyget har utvecklats. Förutom i ett urvalssyfte används ofta SJQ för att ge kandidaten en försmak av olika jobbsituationer. Det kan även användas i utvecklings-/utbildningssyfte.  

Minska kostnader vid volymrekrytering

Anton Knoppf förklarar hur cut-e:s skräddarsydda SJQ:er gjorde det möjligt för Parks and Resorts att minska sina kostnader, öka processeffektiviteten och samtidigt locka till sig kandidater som utgör en bättre matchning mot företaget.

"Vi är försäkrade om att de kandidater som tar sig igenom SJQ:et och sedan vår audition är redo för arbetslivet på Parks and Resorts."

Kunder som använder SJQ från cut-e

Med cut-e lämnas inget åt slumpen!

Vi kombinerar våra kunskaper i psykometri och vår unika poängsättningsmetod med input från experter på området för att skapa realistiska situationer och rimliga svarsalternativ. 

Vi provkör alltid en pilotversion av testet, analyserar data och gör eventuella ändringar innan det börjar användas i skarpt läge. Att denna validering görs före lanseringen säkerställer hög validitet och att investeringen ger avkastning för er som organisation.

Vårt svarsformat, där kandidaten delar ut olika många poäng till olika svarsalternativ beroende på deras lämplighet, gör att vi får ut mer information från varje fråga, vilket hjälper oss att se nyanserna i kandidatens bedömningar - och även kandidaterna uppskattar detta svarsformat!

Situational Judgement Questionnaires från cut‑e: varför använda detta?

  • Effektivitet: Screena en stor volym kandidater i ett tidigt skede i urvalsprocessen
  • Kvalitet: Hög prediktiv validitet gällande framtida prestationer - och en validitet inte överlappar särskilt mycket med den som erhålls av personlighetsformulär och begåvningstest
  • Engagemang: påverka kandidatens förväntningar på rollen genom att ge dem inblick i realistiska jobbsituationer
  • Säkerhet: cut-e:s unika poängsättningsmetod genererar ett "facit" som är svårt att gissa sig till
  • Objektivitet: Man finner försumbara skillnader mellan olika grupper i samhället i SJQ:er, vilket innebär att de som genomför testet har samma förutsättningar. Kön, ålder, etnicitet, bakgrund spelar alltså en försumbar roll - ingen diskrimineras!

      Situational Judgement Tests från cut‑e - användningsområden och fördelar

       • Situationsbaserade test (SJQer) är verktyg med ett rikt och varierat innehåll som används tidigt i rekryteringsprocessen. De lämpar sig bäst för jobb där antalet sökande är stort 
       • Vanligtvis jobbspecifikt: utformat och validerat för ett specifikt jobb i en specifik organisation
       • De sökande ställs inför realistiska arbetssituationer och får frågan: Vad skulle du göra om du befann dig i den här situationen? 
       • De sökande väljer eller skattar lämpligheten hos givna handlingsalternativ
       • Svaren jämförs med den handling som "experter" i den aktuella rollen anser vara rätt 
       • Resultatet blir en totalpoäng för varje kandidat som används av rekryterare för att sålla bort kandidater som inte passar i rollen (ca 30-50 % av de sökande kan screenas bort i detta skede)
       • I forskningslitteraturen finns det starka belägg för att validiteten och objektiviteten hos Situational Judgement Questionnaires 
       • Kandidater gillar SJQ:er - deras relevans för det sökta jobbet är tydlig

              cut-e:s nya kommunikationsspel

              cut-e har lanserat ett nytt, anpassningsbart, psykometriskt kommunikationsspel: chatAssess. Detta kraftfulla "situational judgement"-verktyg liknar en snabbmeddelande-tjänst och kan användas före eller tillsammans med personlighets- eller begåvningstest för att berika urvalsprocessen. Kandidaten mottar meddelanden från "kollegor" som har frågor eller efterfrågar råd. I realtid ombeds kandidaten välja ett av flera färdiga textmeddelande-svar. chatAssess erbjuder på så sätt ytterligare information om en kandidats beteende och om hur hen sannolikt kommer reagera i jobb-relevanta scenarion. chatAssess kan skräddarsys till vilken roll, nivå eller organisation som helst och är optimerat för smartphones, men funkar även sömlöst på läsplattor, laptops eller stationära datorer.

              Intervju med cut-e´s grundare Andreas Lohff om cut-e´s SJQ

              Vi intervjuade cut-e's grundare, Andreas Lohff om vad som gör SJQ från cut-e annorlunda? Hur går processen till vid konstruktionen av en SJQ till? Vem fungerar det bäst för? Och varför fungerar cut-e's SJQ?

              Situational Judgement Questionnaire... är det ett test?

              Vi refererar medvetet till Situational Judgement Questionnaires (SJQ), istället för Situational Judgement Tests (SJT), eftersom verktygen mer har utseendet av och känns som ett frågeformulär. Det finns inte heller någon tidsbegränsning. Användningen av ordet test i detta sammanhang har också påverkats av den historiska användningen, där SJT till viss del skulle mäta förvärvade kunskaper.

              Dubai Duty Free about cut-e

              "För oss var det viktigt att få in en känsla för hur det är att jobba på Dubai Duty Free i rekryteringsprocessen. Resultatet blev ett skräddarsytt Situational Judgement Questionnaire (SJQ) uppbyggt av realistiska scenarion tagna från vår egen verksamhet."

              Visste du?

              Assessmentbarometerns resutat visar: 

              • Development centers, assessment centers, integritets- och värderingsfrågeformulär och Situational Judgement Tests (SJTs) är de snabbast växande verktygen.
              • Användningen av Situational Judgement Tests är mer utbredd i utvecklingsmarknader än i mer mogna marknader (72 % respektive 37 %), där det inte finns någon tradition av att använda mer traditionella psykometriska tester.
              • Användningen av SJT:er i stora organisationer (över 5000 anställda) är 73 % medan användningen i mindre verksamheter (färre än 100 anställda) endast är 36 %.
                

               

               

              Situationen spelar roll!
              Vilken roll spelar kontexten för hur en människa agerar? Vad är det som får en person att utföra omoraliska handlingar?
              Stanford Prison Experiment website 
              Milgram Experiment article

              cut-e product finder

              Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
              Sök via
              Ämne
              Instrument
              Kontakta oss

              Ring oss på +46-8 820-840

              Eller kontakta oss här

              Prenumerera på vårt nyhetsbrev