Att använda Realistic Job Previews

Realistic Job Previews (RJPs) är ett bra sätt för potentiella kandidater att ta reda på om de passar för rollerna i er organisation. 

En Realistic Job Preview av cut-e:

  • är ett interaktivt och roligt sätt att lära sig mer om jobbet och organisationen - och går att göra på smartphones, läsplattor eller dator
  • ger kandidater information om deras lämplighet för rollen och organisationen
  • uppmuntrar de som delar er kultur och era värderingar att gå vidare och söka jobbet

    Varför använda en Realistic Job Preview?

    Rekrytering håller på att bli mer kandidatorienterat. För kandidaterna spelar det roll var de arbetar och hur kulturen är där. 

    En Realistic Job Preview har flera konkreta fördelar:

     • En RJP erbjuder potentiella sökande tillfället att få snabb insikt i hur livet i en arbetsroll eller sektor ser ut, så att de kan ta informerade beslut angående huruvida de vill gå vidare med en ansökan eller inte. Om så är fallet så vet ni att era kandidater har realistiska förväntningar på arbetet och sannolikt kommer passa bra på företaget.
     • En Realistic Job Preview påverkar retention (Barrick & Zimmerman): sökande som har en större förståelse för vad jobbet innebär brukar att ha en längre anställningstid. 
     • En RJP sparar tid och resurser för både er och kandidaten: det gör det möjligt för stora volymer kandidater att testa sig själv och besluta sig för om de ska söka. Fallstudier visar att användningen av Realistic Job Previews ökar antalet bättre lämpade kandidater.
     • En realistic Job Preview förbättrar kandidatupplevelsen: för många företag så är varje sökande också en potentiell kund. En positiv och rolig interaktion hjälper ert företag att göra ett gott intryck.

        Kunder som använder Realistic Job Previews av cut-e

        Hur fungerar en Realistic Job Preview?

        Typiska jobb-scenarion presenteras för potentiella kandidater och de får sedan svara på frågan: vad skulle du göra i den här situationen? Kandidaten får med en gång feedback som är anpassad efter det svar som gavs. De potentiella kandidaterna lär sig inte bara något om vilka utmaningar och arbetsuppgifter som kan förekomma en vanlig dag i rollen, utan får också reda på om deras intressen matchar jobbet. De som är intresserade kommer sedan vara mer motiverade att ansöka - och ni kommer ha påbörjat byggandet av en relation med dem tidigt i rekryteringsprocessen.

        Varför använda en Realistic Job Preview?

        Rekrytering håller på att bli mer kandidatorienterat. För kandidaterna spelar det roll var de arbetar och hur kulturen är där. 

        En Realistic Job Preview har flera konkreta fördelar:

         • En RJP erbjuder potentiella sökande tillfället att få snabb insikt i hur livet i en arbetsroll eller sektor ser ut, så att de kan ta informerade beslut angående huruvida de vill gå vidare med en ansökan eller inte. Om så är fallet så vet ni att era kandidater har realistiska förväntningar på arbetet och sannolikt kommer passa bra på företaget.
         • En Realistic Job Preview påverkar retention (Barrick & Zimmerman): sökande som har en större förståelse för vad jobbet innebär brukar att ha en längre anställningstid. 
         • En RJP sparar tid och resurser för både er och kandidaten: det gör det möjligt för stora volymer kandidater att testa sig själv och besluta sig för om de ska söka. Fallstudier visar att användningen av Realistic Job Previews ökar antalet bättre lämpade kandidater.
         • En realistic Job Preview förbättrar kandidatupplevelsen: för många företag så är varje sökande också en potentiell kund. En positiv och rolig interaktion hjälper ert företag att göra ett gott intryck.

            Utveckla RJP: er med cut-e

            Utvecklingen av en Realistic Job Preview kräver ett nära samarbete mellan testutvecklaren och organisationen. Det krävs skicklighet och expertis för att fånga det som gör arbetet och kulturen unik och tilltalande för rätt personer - och att sen omsätta detta i en rolig och engagerande uppsättning frågor där kandidater får omedelbar, ärlig feedback. 

            Steg 1 - gör en arbetsanalys: vi hjälper dig att identifiera vad som är viktigt i jobbet och vilka egenskaper som leder till framgång. Vi gör detta genom att arbeta med nuvarande anställda, intervjua chefer angående prestationsbedömningar, och prata med andra intressenter för att slutligen definiera vilka scenarion som är typiska och vilka beteenden och färdigheter som krävs.  

            Steg 2 - utveckla items (frågor) till er Realistic Job Preview: genom att använda informationen och de scenarion som utvecklats under arbetsanalysen så utformar, testar, åtgärdar och återigen testar alla items (frågor) så att de är realistiska för er branch.

            Steg 3 - En pilotstudie av er preliminära Realistic Job Preview hos personer i en organisation och bransch med syfte att se hur testet fungerar, vad som fungerar och vad som behöver justeras.

            Steg 4: utveckla RJP-spelaren: teknologin som stödjer innehållet måste vara state-of-the-art, mobilanpassad och rättvis. Naturligtvis speglas ert varumärke i utseendet och känslan av det som syns på skärmen - i ert språk, bildspråk och er logga. cut-e har stor erfarenhet och expertis när det kommer till att utveckla detta på kort tid. 

            Steg 5 - Lansera er RJP genom era kanaler: att koppla samman vår teknologi mer er web och ert HR-system är en av våra specialiteter. Ta en titt på vår erfarenhet och specialistområden gällande teknisk integration.

            Steg 6 - Låt cut-e sköta och underhålla er RJP: ni vill vara säkra på att er RJP är uppdaterad och ständigt tillgänglig för era potentiella kandidate. RJPn uppdateras kontinuerligt i takt med att teknologin utvecklas. Vi tar hand om allt detta åt er.  

            Utvecklingsprocess

            Detaljerad tidsplan - realistic job preview

            EasyJet använder Realistic Job Preview!

            EasyJet:s RJP utvecklades med flera syften: 

             • För att stödja varumärket easyJet
             • För att ge en positiv kandidatupplevelse och  
             • För att hantera ansökningar

               EasyJet ville skapa en positiv kandidatupplevelse för de som genomför testet och inkluderar därför omedelbar feedback på svaren och även information om hur det är att ha det specifika jobbet. Detta är viktigt att ha i åtanke då varje person som genomför en RJP är en potentiell kund. Genom att ge en realistisk inblick i livet som kabinpersonal med de dagliga utmaningar detta innebär, så kan easyJet hantera stora volymer sökande. Under en specifik period genomförde 66 259 personer deras RJP och easyJet tog emot 25 931 ansökningar - från kandidater som var medvetna om vad rollen innebar och var motiverade att ta sig an jobbet.

                

               DU använder Realistic Job Preview!

               DU är ett multinationellt företag baserat i Dubai, som sätter ett högt pris på mångfalden i personalstyrkan. För att kommunicera och vara tydliga med detta så beslutade sig du för att använder ett RJP i sin marknadsföring av organisationen. Genom att besvara de sju uppgifter som utgör testet får kandidaten en uppfattning om företagets värderingar och filosofi. Det interaktiva testet gör det möjligt för företaget att påvisa olika förmåner som framtida anställda kan förvänta sig. Tillsammans med cut-e har du utvecklat ett testformat som illustrerar företagets positiva approach och presenterar detta på ett sätt som är utformat för att det ska spridas och även upphöja Dubai som ekonomiskt centrum.

               Flydubai använder Realistic Job Preview!

               flydubai använder RJP som ett test för de som är intresserade av att arbeta som kabinpersonal. Testet är utformat för att snabbt kunna hjälpa kandidaterna att bilda sig en uppfattning om huruvida flydubai är rätt företag för dem, genom att ge insikt i hur det är att arbeta i deras kabinpersonal.

               RJP:et erbjuder insikt som syftar till att:

                • Framhålla rollen som kabinpersonalen har och visa den rad av uppgifter som jobbet innefattar. 
                • Passa bra ihop med och rikta sig mot de behov som den nya generationen har.
                • I ett tidigt skede skapa kontakt med potentiella anställda

                  Sunglass Hut: De främsta anledningarna till att använda ett RJP

                  Sunglass Hut:s främsta anledningar att utveckla och implementera ett RJP var att: 

                   • Marknadsföra berättelsen bakom Sunglass Hut 
                   • Skapa överensstämmelse mellan förväntningarna på jobbet och verkligenheten
                   • Hantera volymen av kandidater och deras upplevelser

                     Ett Realistic Job Preview utformades och införlivades i Sunglass Huts karriärportal för att hjälpa potentiella kandidater att bestämma sig för huruvida de ville gå vidare i ansökningsprocessen med målet att slutligen arbeta på Sunglass Hut. Feedback ges allteftersom personen tar sig igenom testets olika scenarion, och om feedbacken är positiv mottar kandidaten även meddelanden där han eller hon uppmanas att ansöka. Om feedbacken inte är av positiv karaktär har kandidaten möjlighet att fundera över om han eller hon fortfarande vill gå vidare med sin ansökan till Sunglass Hut.

                      

                     Sunglass Hut om cut-e

                     "Vi vill ha sökande som förstår vårt sätt att sälja, jobba och leva vårt varumärke, så det är viktigt att kandidaterna upplever detta tidigt"."

                     Mr Scott Schroeder, Director for Talent Aquisition på Luxottica Retail Australia

                     Visst du detta? Assessment Barometern visar:

                       cut-e product finder

                       Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
                       Sök via
                       Ämne
                       Instrument
                       Kontakta oss

                       Ring oss på +46-8 820-840

                       Eller kontakta oss här

                       Prenumerera på vårt nyhetsbrev