Här har du möjlighet att träna på onlinebaserade test helt gratis!

Har du fått en inbjudan till att göra tester online? Är du nyfiken på hur det är att göra ett test? Här har du möjlighet att prova på tre olika typer av kapacitetstest.

Oavsett om du har blivit inbjuden att genomföra ett onlinebaserat test eller kanske ett helt assessment center - så har du förmodligen frågor! Vi har samlat de vanligaste frågorna gällande onlinebaserade tester och bett våra experter besvara dem åt dig. Nedan finner du en rad olika tips och svar.

 

Tips för din ansökan

David Barrett, CCO på cut-e Group, ger tips på hur man tar sig igenom företagens screening- och urvalsprocess och hur man maximerar sina chanser att bli anställd. Han rekommenderar också starkt att man tränar på onlinebaserad testning.

5 frågor att ställa dig själv innan du deltar i onlinebaserad testning

Utöver dessa frågor, ta en titt på "vanliga frågor" nedan för att få en förståelse för hur test fungerar och vad du kan göra för att förbereda dig om du ska göra onlinetest.

 

Viktiga fakta om online assessment

Nedan har vi samlat ihop en del information kring exakt vad online assessment är, hur det är utvecklat, vilka typer av tester som finns och mycket mer. 

Vad är online assessment?

Online assessment är en process genom vilken specifika förmågor eller egenskaper kan testas via internet. Sådana tester används mest frekvent inom urval av personal, med syftet att avgöra hur lämplig en kandidat är för en specifik tjänst.

Hur utvecklas online assessment?

Online assessment består av flera olika test eller frågeformulär som ska genomföras av kandidaten. Beroende på vilken tjänst du söker kan olika förmågor och egenskaper kartläggas. Exempelvis så kan ett online assessment bestå av tester för minne, koncentrationsförmåga och språkkunskaper, och även innehålla ett frågeformulär för att kartlägga personlighet. Ofta har du som kandidat möjlighet att bestämma i vilken ordning du vill genomföra de olika testen. Vanligtvis behöver inte alla test slutföras på samma gång, utan du har möjlighet att ta pauser emellan dem.

Hur är de enskilda testen uppbyggda?

Testen som utvecklas av cut-e är alltid uppbyggda enligt samma regler. För det första kommer du alltid få se en kort introduktion med en beskrivning av testets övningar. Detta följs av en interaktiv sekvens där testet förklaras för dig i närmre detalj och det som ska utföras demonstreras. Vanligtvis måste specifika handlingar utföras för att du ska kunna gå vidare till nästa del av instruktionen. För att säkerställa att du har förstått övningen korrekt krävs det också att du gör ett par exempeluppgifter. 

I instruktionen till testet finns det ingen tidsgräns, vilket innebär att du kan ta god tid på dig att läsa instruktionerna och genomföra exempeluppgifterna. 

Efter exempeluppgifterna kommer du till en sista sida, där saker som är viktiga att tänka på gällande testet summeras. När du börjar med det faktiska testet har du ofta en tidsgräns. När tiden är slut avslutas testet automatiskt. Personlighetsformulär har som regel ingen tidsgräns.

Vilka typer av tester finns det?

Det finns flera olika tester som kan kategoriseras på följande sätt: Om testets syfte är att mäta sådant som koncentration, logisk slutledningsförmåga eller läsförståelse så är det ett test som mäter förmåga. Egenskaper som samarbetsvillighet, ambition eller känslighet kartläggs genom personlighetsformulär. Specifik professionell kunskap bedöms med hjälps av test för kunskaper eller färdigheter.

Vad testar man inte?

I onlinebaserad testning är det svårt att bedöma hur hjälpsam eller vänskaplig du är. Sådant bedöms därför oftast genom intervjuer, rollspel eller gruppdiskussioner. 

Varför blir online assessment alltmer vanligt?

Online assessment har vissa klara fördelar jämfört med traditionell testning: För det första behövs det ingen som övervakar testningen vid online assessment. För det andra kan online assessment förutse, med relativt stor träffsäkerhet, hur lämplig en kandidat är för en specifik tjänst.

Förutom detta så finns de även några praktiska fördelar:

  • En kandidat kan genomföra ett onlinebaserat test när som helst, var som helst, t.ex. hemma. Detta sparar resekostnader, och innebär också att kandidater kan genomföra testet i en bekant, stressfri miljö, vilket är en fördel.
  • Den automatiska uträkningen av resultatet sparar både tid och pengar.
  • Sett ur ett företagsperspektiv är tidsåtgången för att utvärdera och bedöma kandidaterna i regel väldigt liten jämfört med andra sätt att bedömma kandidaters lämplighet för rollen. Det här gör det också möjligt att inkludera en stor mängd kandidater i urvalsprocessen.

FAQs angående online assessment

Vilken sorts hårdvara behöver jag? Hur hanterar jag nervositeten? Och hur kan jag bäst förbereda mig för ett onlinebaserat test? Detta och mycket mer besvaras nedan.

Vilken slags dator behöver jag?

I stort sätt vilken dator som helst kan användas. Du behöver bara tillgång till internet och en webbläsare (t.ex. Internet Explorer eller Mozilla Firefox). Det är bäst att använda en nyare version av webbläsaren eftersom väldigt gamla versioner inte längre stöds. Du behöver FlashPlayer för att genomföra testet. Till vissa test kan smartphones och läsplattor användas.

För optimal upplösning av det onlinebaserade testet rekommenderar vi att du ställer in din skärm på minst 2014 x 768 pixlar.

Behöver jag några hjälpmedel?

I stort sätt behöver du ingenting förutom en dator med en webbläsare och tillgång till internet. Andra hjälpmedel krävs normalt sett inte. För vissa test kan det dock vara användbart att ha en miniräknare och i ytterligare vissa en penna och papper tillhands. Vissa av övningarna består t.ex. av olika steg, och resultaten från de olika stegen kan man vilja anteckna så att det blir lättare att komma på lösningen i slutet. Om det skulle vara så att något slags hjälpmedel kan underlätta din prestation på testet kommer du informeras om detta i instruktionerna.

Krävs det några speciella förkunskaper?

Du behöver inga speciella förkunskaper. Det är dock en god idé att bekanta dig med onlinebaserade test innan du ger dig i kast med det aktuella testet.

Hur kan jag öva och var?

Du kan öva på vår hemsida: http:\\getstarted.cut‑e.com där du får möjlighet att pröva olika typiska onlinebaserade test och bekanta dig med användningen av olika funktioner. 

Vad kan jag göra för att hantera min nervositet?

Nervositet är kopplat till en situation - i detta fall situationen att genomföra ett onlinebaserat test. Det finns en förväntan på att man ska prestera. Skådespelare beskriver nervositet som plötsligt dyker upp och plågar dem innan ett framträdande som "scenskräck", och de flesta av dem vill egentligen inte bli av med den helt eftersom de upplever att nervositet kan ha en mycket positiv effekt på deras prestation. "Det ska vara lite fjärilar i magen" är ett uttryck som faktiskt har bäring.
Det kanske viktigaste att påminna sig själv om är att nervositet är helt normalt. Det är till och med så att en viss mängd nervositet före testet får positiva följder på din prestation: det kanaliserar din uppmärksamhet och mobiliserar sin energi. Du känner dig förmodligen lite bättre när du vet vad du har att vänta sig. Du kan pröva olika tester på vår hemsida: http:\\getstarted.cut‑e.comhttp://getstarted.cut-e.com

Jag har en funktionsnedsättning av något slag - vad ska jag göra?

Att genomföra ett onlinebaserat test kan vara väldigt utmanande för personer med funktionsnedsättningar. För personer som har syn- eller rörelsenedsättningar, eller någon annan funktionsnedsättning, så måste speciella åtgärder sättas in för att säkerställa att alla kandidater får möjlighet att genomföra en träffsäker och rättvis testning. I vissa fall kan nackdelar kompenseras för genom tekniska hjälpmedel eller rätt inställningar. Personer med synnedsättning kan t.ex. använda en skärmförstorare. När detta hjälpmedel aktiveras så förstoras den del av skärmen som muspekaren står på.

Om du är osäker på om du kan genomföra onlinetestning eller inte, så är det bästa att kontakta det företag där du söker jobb. Enligt EU-lagar så har personer med funktionsnedsättning rätt till skydd och hjälpmedel från arbetsgivaren. Detta gäller också under ansökningsprocessen. Olika länder och regioner har liknande föreskrifter.

Vad behöver jag veta eller göra när jag genomför ett onlinebaserat test?

Finns det en bästa tidpunkt för att genomföra ett onlinebaserat test? Hur lång tid tar det? Och vad gör jag om jag blir avbruten? Dessa frågor och många fler finner du svar på här.

När borde jag genomföra testet?

En stor fördel med onlinebaserade test är att du kan genomföra dem när du vill. Om du är en kvällsmänniska finns det ingen anledning till varför du inte skulle kunna göra testet på kvällen. Det enda viktiga är att du mår bra och känner dig pigg - du bör t.ex. inte göra testet direkt när du kommer hem från jobbet eller skolan och känner dig trött, eller direkt efter att du har utövat en krävande sport.

Vad mer behöver jag tänka på?

Säkerställ att du inte blir avbruten eller distraherad medan du arbetar med testet. När du väl har startat det faktiska testet kan du inte pausa det och fortsätta senare - av denna anledning är det viktigt att du ser till att du både befinner dig i en lugn atmosfär och har tillräckligt med tid för att genomföra testet från början till slut. Se till att du stänger av din telefon och informera din familj eller dina rumskompisar om att du inte vill bli störd förrän du har slutfört testet.

Hur lång tid tar ett onlinebaserat test?

Det finns inget standardsvar på denna fråga eftersom det beror på vilka krav som finns för det företag och den tjänst du söker. Testtiden beror på hur många och vilka test du ska genomföra. I de flesta fall kommer du inte få genomföra fler än fem test. Inbjudan till den onlinebaserade testningen inkluderar vanligtvis information om hur lång tid du behöver avsätta.

Kan jag ta pauser?

När du väl har påbörjat ett test kan du inte avbryta det. I de flesta fall tar inte det enskilda testet mer än 15 minuter att genomföra. Vänligen se till att du inte störs under den tiden. 

För många tjänster krävs flera tester. Du behöver dock inte genomföra alla på en gång. Du har vanligtvis flera dagar på dig att slutföra testen. Den totala tid som du har tagit på dig för att genomföra samtliga test mäts inte (alltså den tid från då du startade det första testet och avslutade det sista) och har ingen inverkan på resultaten. Det är dock viktigt att du har koll på vilken deadline som är satt i den inbjudan du fått.

Vad gör jag om testet plötsligt blockeras?

I sällsynta fall kan tekniska problem orsaka att testet plötsligt blockeras, t.ex. om webbläsaren kraschar medan du arbetar med testet. Men om detta händer är det ingen katastrof. Kontakta bara företaget som bjöd in dig till att genomgå den onlinebaserade testningen så kan de låsa upp testet åt dig.

Hur mycket tid har jag på mig vid onlinebaserad testning?

Vanligtvis har du flera dagar på dig att genomföra samtliga tester, och du kan göra de olika testen på olika dagar. Det är dock viktigt att du kolla när deadline är i den inbjudan du mottagit. 

De enskilda testerna har vanligtvis en tidsgräns. Undantaget för detta är personlighetsformulären, vilka i regel inte har tidsgränser. Tidsgränserna finns inte där för att ge oss en uppfattning om hur du hanterar pressade situationer, utan snarare p.g.a. metodologiska anledningar. Det är ganska vanligt att kandidaterna inte hinner genomföra alla uppgifter inom den givna tidsramen.

Hur snabbt måste jag jobba för att bli godkänd på den onlinebaserade testningen?

Försök besvara frågorna så snabbt och noggrant som möjligt. För att undvika misstag bör du dock undvika att försöka jobba ännu snabbare än du i vanliga fall när du gör ditt bästa - att skynda på för mycket leder ofta till slarv. Eftersom ett felaktigt svar generellt sett påverkar resultatet negativt så kan alla misstag ha en negativ inverkan på ditt slutgiltiga resultat.

Klar! Vad händer efter den onlinebaserade testningen?

Bra gjort, du har genomfört alla uppgifter! Men vad händer härnäst, och hur utvärderas resultaten och vad händer med dina svar? Dessa och andra frågor får du svar på nedan.

Vad händer efter den onlinebaserade testningen?

Olika verksamheter har lagt upp rekryteringsprocessen på olika sätt. Antagligen har du redan fått information om nästa steg efter testerna. Om du är osäker rekommenderar vi att du kontaktar rekryteringsansvarig i verksamheten där du har sökt jobb.

Hur bedöms den onlinebaserade testningen?

När det gäller tester som mäter förmågor så poängsätts vanligtvis varje korrekt svar medan poäng ibland kan dras av för felaktiga svar. I slutet av testet räknas poängen ihop för att få fram det slutgiltiga resultatet.

När det gäller personlighetsformulär så finns det i sig inga rätta eller felaktiga svar. Det handlar om att få en bild av dina personliga egenskaper, för att kunna göra en bedömning om de passar för en specifik tjänst eller organisation.

Får jag feedback?

Varje test har en feedback-rapport som ger tydliga och begripliga förklaringar av resultatet. Ofta görs denna rapport tillgänglig för dig av företaget du söker jobb på, men det varierar även beroende på vilket upplägg det företag du söker till har valt att ha.

Vad händer med mina testresultat?

Viktigast av allt: dina resultat är alltid din resultat. Inget företag du söker jobb på tillåts - utan din uttalade tillåtelse - att använda dina resultat för något annat syfte än ansökningsprocessen. 

Olika företag hanterar resultat på olika sätt. Du bör få information om hur dina resultat kommer hanteras när du får inbjudan till den onlinebaserade testningen. Alternativt så kan du alltid fråga företaget om just deras policy och vad som kommer hända med dina resultat.

Vanligtvis kommer testresultaten, och även vissa personlig data som namn och e-postadress, att sparas i en databas under åtminstone hela ansökningsprocessen. Denna databas är vanligtvis på en säker server och tillgången är begränsad till ett fåtal personer inom företaget. Vissa företag raderar data så fort ansökningsprocessen är över, medan andra behåller datan under en specificerad tid efteråt. cut-e rekommenderar företag att spara testresultaten under en begränsad tid. Som regel raderas data från cut-es system efter 12 månader. Dessutom arbetar vi med en extern professionell expert på datasäkerhet, som kontinuerligt övervakar våra databaser och servrar så att inga säkerhetsproblem uppstår.

Du kan självklart, när som helst, be företaget i fråga att radera din data. 

cut-e product finder

Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
Sök via
Ämne
Instrument
Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev