Få en objektiv bild av kandidaternas personlighet

Personlighetstest ger ökad förståelse för vad som driver människor, hur de kommer handla och vilka personliga egenskaper de har med sig. Det kommer att hjälpa er att ta informerade och bra beslut i rekrytering, vid befordran och i utvecklingsarbeten.

Kartläggning av personlighet med hjälp av våra verktyg ger insikt och verkligt värde för ert företag.Med shapes personlighetstest kan cut-e kartlägga exakt de personlighetsdimensioner som är avgörande för att ta rätt HR-beslut.
 

Glöm inte bort de introverta!

Lyssna på tystnaden: I denna artikel beskriver Espen Skorstad, VD på cut-e Norge, hur verksamheter ofta begår misstaget att fokusera för mycket på extroversion i sin rekrytering, och det kan ske på bekostnad av kompetenta introverta kandidater.

Nyttan med personlighetstest

Många personlighetstest kopplas till kompetenser, och genom att välja vilka kompetenser som behövs för en specifik roll kan ni fokusera på dessa i era processer. Identifiering och kartläggning av dessa låter er fokusera på det som verkligen är viktigt i urvalsprocessen.

En förståelse för en individs personlighet hjälper er att:

 • identifiera de bästa kandidaterna för en roll
 • predicera arbetsprestation
 • förutspå hur en person fattar beslut, hanterar stress och mellanmänskliga interaktionsmönster
 • ringa in utvecklingsområden
 • förstå vad som är viktigast för varje roll
 • resonera kring hur personer interagerar i team

Självfallet behöver vissa delar av personligheten en mer djupgående kartläggning - så som kreativitet och integritet. cut-e har utvecklat verktyg specifikt för dessa ändamål.

Genom kartläggning av personlighet påverkar Dell organisationens lönsamhet

Dell identifierade de kandidater som genererade 35% högre omsättning och 42% högre vinst än andra, genom att fokusera på kärnkompetenser.  

Harveys kartlägger personlighet, vilket leder till en högre försäljning

Harveys Furniture använde shapes personlighetsformulär och ett Situational Judgement Questionnaire (SJQ) för att hitta kandidater som stod för 14 % högre försäljning.

Om shapes personlighetstest

shapes är ett adaptivt, kompetensbaserat personlighetstest som ger en detaljerad och nyanserad bild av personliga egenskaper hos kandidaten som är betydelsefulla i arbetslivet. Eftersom shapes drar nytta av adaptiv teknik är testet kort och användarvänligt, men levererar fortfarande nyanserade och träffsäkra resultat. Jämfört med andra personlighetstest tar shapes avsevärt mycket kortare tid att genomföra. 

shapes finns i flera olika versioner. Exempelvis finns en version anpassad för adminsitrations- och serviceroller, en för säljare och en för chefer och specialister, vilket gör att testet uppfattas som arbetsnära och relevant av kandidaten.

shapes olika versioner

 • shapes basic 
  Formuläret är utvecklat för tjänster utan ledar- eller specialistansvar, exempelvis produktion, handel, kontor, service, vård etc. Innehåller 15 skalor med 6 items till varje skala. Mäter inte några ledaregenskaper och det krävs ingen akademisk utbildning.
 • shapes management
  Är framtaget för chefer, akademiker och specialister. 18 skalor med 8 items till varje skala. Är lämpligt att administrera för chefer på mellan- och hög nivå.
 • shapes sales
  Optimalt att använda vid tjänster med säljfunktioner eller direkt kundkontakt. 24 skalor med 6 items till varje skala. Det krävs ingen akademisk utbildning för att göra testet. 
 • shapes expert
  Anpassat för experter och specialister utan chefs- eller säljfunktion. Består av 18 skalor med 8 items till varje skala. 
 • shapes executive
  Optimerat för höga chefsposter och ledningsgrupper. 24 skalor med 8 items till varje skala. 
 • shapes graduate
  Utvecklat för akademiker som saknar chefserfarenhet. Det är en anpassad och något förkortad version av shapes management. Består av 18 skalor med 6 items till varje skala.

  Fråga experten: Är lojalitet förutsägbart?

  En fråga som ibland ställs är om det går att förutspå hur lojal en medarbetare kommer att vara i framtiden. Vårt svar är:

  Vi tror inte att lojalitet är ett karaktärsdrag som en person antingen har eller inte har - det är snarare ett komplext samspel mellan någons arv, erfarenheter och värderingar och den situation eller sammanhang personen befinner sig i. cut-e har utvecklat instrumentet squares för att kartlägga i vilka situationer en person kan uppvisa kontraproduktiva eller illojala beteenden.

  Det finns starka bevis som tyder på att en persons omgivning är en nyckelfaktor som avgör personens lojalitet - och att lojalitet är föränderligt. Om du ger dina anställda bra betalt och på olika sätt håller dem nöjda minskar du risken för kontraproduktiva beteenden. Exempel på förändringar som kan leda till illojalitet är när allt utåt sett går bra, men organisationen gör något moraliskt tvivelaktigt, så som att ignorera ojämlika villkor, diskriminering eller orättvis särbehandling.

  Det finns många fall där medarbetare som tidigare varit lojala, välbetalda och nöjda har börjat motarbeta organisationen. Dessa exempel är relaterade till integritet och kan kartläggas med hjälp av cut-e instrumentet squares, för att få en större förståelse för individers beteende i olika situationer. 

  Blandar vi ihop självsäkerhet och kompetens?

  I denna artikel av Espen Skorstad, VD på cut-e Norge, förs en diskussion kring att självsäkerhet ofta misstas för kompetens och att detta kan resultera i fler män än kvinnor på ledande positioner. Espen presenterar även olika tips på hur företag med hjälp av denna kunskap kan gå tillväga för att få rätt person till rätt roll.

   

  Rekommenderad läsning

  Ashton, M. C. (1996). Personality and job performance: the importance of narrow traits. Journal of Organizational Behavior, 19, 289-303.

  Baron, H. (1996). Strength and Limitations of Ipsative Measurements. Journal of Occupational and Organisational Psychology, 69, 49-56.

  Barrick, M. R. & Mount, M. K. (1991). The Big Five personality dimensions and job performance: A meta-analysis. Personnel Psychology, 44, 1-25.

  Bartram, D. (1996). The relationship between ipsatized and normative measures of personality. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 69, 25-39.

  Bartram, D. (2007). Increasing validity with forced-choice criterion measurement formats. International Journal of Selection and Assessment, 15, 263–272.

  Brown, A. & Maydeu-Olivares, A. (2012). Fitting a Thurstonian IRT model to forced-choice data using Mplus. Behavior Research Methods, 44, 1135-1147.

  De Vries, A., de Vries, R. & Born, M. P. (2010). Broad versus narrow traits: Conscientiousness and honesty-humility as predictors of academic criteria. European Journal of Personality, 25, 336-348.

  Dudley, N. M., Orvis, K. A., Lebiecki, J. E. & Cortina, J. M. (2006). A meta-analytic investigation of conscientiousness in the prediction of job performance: Examining the inter-correlations and the incremental validity of narrow traits. Journal of Applied Psychology, 91, 40-57.

  Griffith, R. L., Chmielowski, T. & Yoshita, Y. (2007). Do applicants fake? An examination of the frequency of applicant faking behavior. Personnel Review, 36, 341-357.

  Heggestad, E. D., Morrison, M., Reeve C. L. & McCloy, R. A. (2006). Forced-Choice Assessments of Personality for Selection: Evaluating Issues of Normative Assessment and Faking Resistance. Journal of Applied Psychology, 91, 9-24.

  Hicks, L. E. (1970). Some properties of ipsative, normative and forced choice normative measures. Psychological Bulletin, 74, 167-184.

  Justenhoven, R. T. (2014). Adaptive allocation of consent – Innovative Itemformate zur Messung von Persönlichkeit. Unveröffentlichte Masterarbeit. Hamburg: Hochschule Fresenius.

  Kurz, R., Bartram, D. & Baron, H. (2004). Assessing potential and performance at work: The Great Eight competencies. Proceedings of the British Psychological Society, 4, 91-95.

  Lohff, A. & Wehrmaker, M. (2008). AdallocTM – adaptive scales for online questionnaires. In W. Sarges & D. Scheffer (Hrsg.), Innovative Ansätze für die Eignungsdiagnostik (S. 239-251). Göttingen: Hogrefe.

  Salgado, J. F. (2003). Predicting job performance using FFM and non-FFM personality measures. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76, 323-346.

  Saville, P. & Willson, E. (1991). The reliability and validity of normative and ipsative approaches in the measurement of personality. Journal of Occupational Psychology, 64, 219-238.

  Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, 262-274.

  Sitser, T., van der Linden, D. & Born, M. P. (2013). Predicting Sales Performance with Personality Measures: the Use of the General Factor of Personality, the Big Five and Narrow Traits. Human Performance, 26, 126-149.

   

  cut-e product finder

  Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
  Sök via
  Ämne
  Instrument
  Kontakta oss

  Ring oss på +46-8 820-840

  Eller kontakta oss här

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev