cut-e är ledande inom online assessment

cut-e är ledande inom online assessment - oavsett om det gäller datorer, läsplattor eller mobiler. Vi ger kandidaterna kontroll över sin testsituation - och vi ser till att det är rättvist för alla.

Kandidater vill i allt större utsträckning kunna genomföra tester på mobilen. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att testerna är träffsäkra, rättvisa och kompatibla med de enheter de utförs på.

Så hur bör testning via mobila enheter egentligen gå till? Hur kan rekrytering via mobila enheter se ut? Vilken roll har HTML5? Hur har cut-es kunder valt att ta sig an denna utmaning, och hur har cut-e hjälpt dem?

Mobil testning: Visste du detta?

  • cut-es 360 graders feedback-formulär var de första att anpassas för mobil användning år 2013.
  • cut-es personlighetsformulär shapes har funnits tillgängligt för smartphones och läsplattor sen 2014.
  • cut-es motivations- och värderingsformulär views, integrationstest squares, och alla våra Situational Judgement Questionnaires (SJQer) finns nu tillgängliga för mobila enheter.
  • cut-es scales tester för numeriska och verbala förmågor finns nu tillgängligt för mobil användning. En del övrigascales-tester finns även tillgängliga för mobila enheter.
  • Viktigast av allt - kunderna kan bestämma huruvida den mobila versionen ska finnas tillgänglig för kandidaterna eller inte för varje enskilt projekt respektive instrument. Detta är en viktig aspekt i att säkerställa att testningen blir rättvis: kandidaterna ges på detta sätt möjlighet att prestera sitt allra bästa.

Nya möjligheter öppnas tack vara testning via mobila enheter

Dr Achim Preuss, delägare och grundare av cut-e, förklarar i denna intervju hur övergången till mobil testning påverkar såväl processer som det strategiska arbetet inom HR. "Världen har gått vidare sen internetrevolutionen. Nu när 90% av alla kandidater letar efter jobb på sina mobiler eller smartphones råder det ingen tvekan om att mobil-teknologi öppnar upp helt nya möjligheter för testning. Hur kan vi hjälpa våra kunder att anpassa sin testprocess för att dra fördel av dessa möjligheter?"

 

Mobil testning: Gör det rättvist för alla

Efterfrågan på mobil testning växer, men testen måste vara träffsäkra, rättvisa och kompatibla med de enheter de genomförs på, säger Dr Achim Preuss. Om det används rätt så kan mobil testning hjälpa företag att att attrahera fler kandidater, och ni kan rekrytera rätt person på rätt plats snabbare.
 

Ge kontrollen till era kandidater genom mobil testning

Kandidaternas förväntningar driver mobil testning framåt, säger David Barrett, CCO på cut-e Group. Dagens begåvade kandidater använder i allt större utsträckning sina mobila enheter, inte bara för att söka efter jobb på nätet, utan också för att skicka in ansökningar. Det är ingen hemlighet att ni, om ni vill rekrytera de bästa personerna, måste ha en strategi för mobil rekrytering.

Artikel: Siemens prövar mobil testning för att hitta unga talanger

Siemens förnyar sitt sätt att erbjuda karriärplanering för nyutexaminerade studenter. Syftet? Att hitta den yngre generationens talanger.

Siemens och cut-e pratar om hur Siemens började använda sig av mobil testning och vilka lärdomar de har tagit med sig.

Siemens blir mobila: att hålla jämna steg med förändrade beteenden hos kandidaterna

Siemens har gjort vissa tester tillgängliga för mobila enheter. Hur bestämdes det var man skulle börja? Vilka kriterier definierades? Vad var syftet och hur har det gått såhär långt?

"Vi vet att vår kandidatpool förändras gällande användning av teknologi och vi märker att online assessment tillför värde. Vi ville utforska vilken inverkan det skulle ha att köra samma sorts tester på smartphones. Så vi jobbade på detta tillsammans med cut-e."

Ulrike Assmann, Siemens Professional Education (SPE)

Visst du detta? Resultat från Assessment Barometer visar:

  • Mobil testning har intagit en viktig roll i talent management. En av fem svarande underströk vikten av möjlighet till mobilanpassad testning
  • Det faktum att verktygen kan göras tillgängliga och användas på smartphones är viktigt för mer än 20% av de svarande - inte bara vid valet av verktyg utan också vid valet av leverantör.
  • Ju större företag desto viktigare blir det med mobil testning.
  • Internationellt används psykometriska test på en stabil nivå på cirka 60 %, men användningen ökar i stor skala inom snabbt växande branscher.

cut-e product finder

Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
Sök via
Ämne
Instrument
Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev