Hur kan 360-graders feedback hjälpa personer och organisationer att utvecklas?

Konstruktiv feedback är en nyckelfaktor för att ledare ska öka sin självkännedom och få en bild av hur de uppfattas av andra.

Genom 360 graders feedback kan ledare få tillgång till information om hur de presterar från en rad olika personer, och alltså från flera olika perspektiv. Att bli medveten om sådant man inte själv tänker på gör det möjligt för ledare att rikta utvecklingsinsatser mot just dessa områden. 

Genom att lägga fokus vid vissa nyckelbeteenden så kan kulturen i en organisation påverkas och formas. 

cut-es 360 graders feedback-system är onlinebaserat och kan skräddarsys i ett projekt utifrån er kultur i temer av kompetenser, språk och typ av frågor.

Kundernas ord

"cut-e's stora utbud av instrument gjorde att vi kunde välja det mest passande för varje assessment centre."

Anne Seiffert, Océ

Kunder som använder 360° återkoppling av cut-e

Vad är 360° återkoppling?

Genom användningen av en onlinebaserad feedback kan en ledares professionella och interpersonella kompetenser utvärderas av henne/honom själv och av personer som befinner sig på en högre/lägre eller samma nivå i organisationen eller av andra som t.ex. kunder eller leverantörer.

Ledarna kan sen jämföra den bild de har av av sig själva med andras bild av dem. Detta mångsidiga perspektiv ökar ledarnas medvetenhet om sina styrkor och utvecklingsområden och förser dem med konkret information om vad de bör arbeta vidare med i sin professionella utveckling. 

Med vårt 360° feedback-system gör cut-e det möjligt för er att administrera och tolka feedback-processer där flera olika bedömare deltar online. Dessa inkluderar omfattande 360° feedback-processer såväl som 180° återkoppling(där ledare enbart får feedback på sina direkt-rapporter), eller ledarfeedback (där ledare enbart mottar feedback från sina linjechefer).

Artikel: Få ut maximalt från er 360° feedback!

Filip Hrkal, VD för cut-e Central and Eastern Europe (CEE), delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring hur man säkerställer att er personal och ert företag får ut så mycket som möjligt av 360° feedback.

Använd 360-graders feedback för att driva på kulturförändringar

Ser vi saker och ting på samma sätt? Vi ser att organisationer kan förändra kulturen genom användningen av assessments, och då speciellt 360° feedback-processer. Oavsett om det är efter en fusion eller för att bibehålla en bra position på marknaden så vill företag röra sig i en viss riktning. PwC använder en onlinebaserad 360° feedback-process för att sprida en kultur där man ger öppen och ärlig feedback uppåt såväl som nedåt i verksamhetens hierarki. Vodafone i Rumänien använde, efter en sammanslagning, en 360° feedback-process för att initiera diskussioner angående önskade beteenden och kultur, och sedan kunna bedöma nuvarande ledare utifrån detta. Samtliga sådana bedömningar utförs nu allt oftare från läsplattor eller mobiler, snarare än på en traditionell dator.

Hur kan vi skapa mer värde och liv till vår feedbackprocess medan vi samtidigt ökar effektiviteten?

cut-e hjälper er att genomföra effektiva 360° skattningar med utförliga rapporter. 
 

 • Många företag har erfarenhet av 360° feedback-system, och de flesta har insett kostnaderna för dessa. cut-e erbjuder den idealiska plattformen för att genomföra sådana processer snabbt och problemfritt.
 • Systemet innehåller ett kompetensbaserat frågeformulär men kan också anpassas till era egna kompetensmodeller. Arbetsflödet och systemets utseende och känsla kan skräddarsys efter era behov. Utvecklingsinriktade och interaktiva rapporter förenklar en aktiv genomgång av resultaten och leder till realistiska utvecklingsplaner.

Användning av 360-graders-feedback av cut-e

360°-feedback-systemet innehåller shapes 360-formulär som standard. shapes 360-foumulär kartlägger 18 ledarkompetenser på ett strukturerat och tillförlitligt sätt. Alternativt kan man även integrera företagsspecifika kompetensmodeller och frågeformulär.

360-formuläret täcker 18 kompetenser och tar i snitt ca 20 minuter att genomföra. Öppna frågor och flervalsfrågor kan enkelt läggas till. Det är dessutom möjligt att skatta relevansen hos individuella kompetenser i relation till den roll som ledaren i fråga har. Detta göra det möjligt att prioritera olika kompetenser. 

360° feedback-processer sköts vanligtvis av cut-e, även om systemet också lämpar sig för självständig användning. Många olika funktioner finns tillgängliga för att gå in och lägga till projekt och kandidater, skicka e-port och skapa olika rapporter. De personer som ska ge feedback kan väljas genom systemet, av ledarna själva eller av deras överordnade. 

Resultaten ger en omfattande bild av hur varje ledare värderar de individuella kompetenserna jämfört med hur personer i ledarens omgivning värderar dessa. Dessutom kan resultaten tydligt summeras utifrån varje feedback-grupp. Rapporten inkluderar även detaljerade beskrivningar av de individuella kompetenserna såväl som de högsta och lägsta värderingarna. Gruppbaserade rapporter finns tillgängliga vid förfrågan. 

Systemet, frågeformulären och rapporterna finns tillgängliga på ett antal olika språk. Språkversionerna uppdateras kontinuerligt och ytterligare språk kan göras tillgängliga vid förfrågan.

Undersökning: 360° återkoppling - förbannelse eller välsignelse?

I en nyligen utförd undersökning frågade vi läsarna av vårt nyhetsbrev om 360° feedback till är mer av en förbannelse eller en välsignelse? Nedan finner ni svaren, tillsammans med några tips om hur man kan göra 360° feedback ännu bättre.

360° feedback är mycket uppskattat bland användarna!
70% av alla deltagare svarade att de personligen kunnat dra stor eller ganska stor nytta av 360° feedback. Endast 30 % av svaren var mindre positiva: 15 % uppgav att 360° feedback inte hade varit till mycket nytta för dem, och 12 % uppgav att det inte hade varit till någon nytta alls och att de skulle föredra att inte använda ett 360° feedback-system.

Hur når du ännu större framgång med 360° feedback?
Vi är glada över att se en så positiv attityd till instrumentet då vi vet att det är helt centralt att man använder 360° feedback-processen på rätt sätt. 

 

Implementationen av en 360° feedback-process kräver professionell och systematisk förberedelse, till exempel:

 • Detaljerad information om processen och målet till alla deltagare, innan processen kör igång
 • Transparens gällande tillvägagångssättet
 • Garanti gällande anonymitet för de som ska ge feedback (förutom i förhållande till de som hanterar processen)
 • Absolut uppriktighet gällande syftet och målet med processen, och gällande hur resultaten kommer användas 
 • Hjälp med analysen av svaren
 • Att processen integreras med annat HR-arbete och aktuella projekt
 • Representanter från arbetstagarna inkluderas redan från början

       cut-e product finder

       Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
       Sök via
       Ämne
       Instrument
       Kontakta oss

       Ring oss på +46-8 820-840

       Eller kontakta oss här

       Prenumerera på vårt nyhetsbrev