Online cut-e's instrument är tidseffektiva, pålitliga, meningsfulla och användarvänliga

cut-e använder itemdatabaser, itemgeneratorer och adaptiva mättekniker för att utveckla frågeformulär och test, vilket gör att kvaliteten på instrumenten höjs drastiskt. Våra instrument är tillgängliga på mer än 40 olika språk. Men om du skulle behöva ett eller flera instrument på ett annat språk - berätta det för oss. Vi har möjlighet att inkludera nya språk med kort varsel. Detsamma gäller ert företags grafiska profil. 

Kundernas ord

"Att fatta rätt beslut blev enklare tack vare den tydliga presentationen av testresultaten."

Anne Seiffert, Océ

White Paper: Online Diagnostics - grunder, processer och beslutskriterier

Genom att välja lämpliga instrument för urval kan kvaliteten på rekryteringar öka markant. Men det är ofta svårt att särskilja mellan bra och dåliga instrument. 

Den här guiden hjälper dig med att svara på frågorna:

 • Hur identifierar man ett bra diagnostiskt instrument?
 • Vilka specifika kriterier ska man titta på vad gäller online-test?
 • Hur kan man tolka resultaten på testen?

Det huvudsakliga syftet med detta white paper är att ge en pålitlig guide för den djungel av klichéer som omger psykometrisk testning. 

Vetenskap: forskning ligger till grund för alla produkter från cut-e

Vårt internationella forskningsteam har två prioriteringar: dels att arbeta med kunder för att analysera assessment-data, dels att undersöka, utveckla och testa praktiska, nya tillvägagångssätt för att lösa utmaningar inom assessment.

Genom att arbeta med och analysera data kan vi hjälpa till att utveckla assessmentprocesser och beräkna "Return on investment". Vårt forskningsarbete är även inriktat på att möta nya utmaningar. Vi undersöker exempelvis hur man kan göra psykometriska tester i smartphones, hur man kartlägger eftertraktade personliga egenskaper så som kreativitet, och hur man kan effektivisera urvalsprocessen.

Vi deltar regelbundet på internationella konferenser med presentationer och publicerar artiklar i akademiska tidskrifter. Vi uppmuntrar aktivt forskning och stödjer studenter och universitet.

Läs mer om innovation i online assessment

Garanterad kvalitet

Kvaliteten på assessment kan mätas:

  • Våra instrument är granskade av fristående professionella organisationer.
  • Till våra instrument finns det relevanta och uppdaterade normgrupper för olika jobb och olika nivåer.
  • cut-e har blivit tilldelat certifikatet för informationssäkerhet, ISO/IEC 27001.
  • Till våra instrument finns det relevanta och uppdaterade normgrupper för olika jobb och olika nivåer.  
  • Vi undersöker hur olika lösningar påverkar mångfald. 
  • Våra IT-system och vårt hanterande av personlig information följer alla nationella regler för datasäkerhet.
  • Våra verktyg är designade i linje med internationellt erkänd standard från institutioner som "the International Test Comission" (ITC), "the European Federation of Psychologists’ Associations" (EFPA), och "American Psychological Association" (APA).
  • Testerna är certifierade av ledande globala organisationer så som "Det Norske Veritas" (DNV). Vid behov registreras verktygen även av nationella organisationer.

        Kunden i centrum

        Vi vet att ni vill ha valida och reliabla urvalsprocesser - och de ska vara praktiska och pragmatiska, samtidigt som de stärker ert varumärke och ert rykte som arbetsgivare. Vi utvecklar skräddarsydda test - till exempel så kallade "Situational Judgement Questionnaires" (SJQs) eller 360 feedback-formulär. Det här gör vi för att skapa processer som både ger ett bra intryck, är av hög kvalitet och har egenskapen av att det är svårt att förställa sina svar eller fuska. Alla våra test och formulär kan dessutom integreras med era rekryteringssystem för att skapa en smidig assessmentlösning för alla användare. På cut-e vet vi hur viktigt det är med employer branding, och därför har vi nu valt att erbjuda kostnadsfri "branding", dvs. att klä lay-outen i det vi erbjuder med företagets egna logotype och färger.

        Transparens och rättvisa är två kriterier som ofta nämns vid val av arbetspsykologiska test. Hur kan jag vara säker på att dessa krav är uppfyllda?

        En väsentlig faktor vid valet av arbetspsykologiska test är hur kandidaten bahandlas före, under och efter testet. 

        Ett bra diagnostiskt instrument bör ha en viss grad av transparens. Instruktionerna bör innehålla tydliga instruktioner som förklarar vad det är för ett test och hur processen kommer att gå till (hur lång tid kandidaten har på sig m.m.). Dessa bör komma före testet startar tillsammans med övningsexempel som visar principerna bakom testet. 

        Varje person som passerar igenom en testning bör få feedback om sin prestation (begåvning och färdigheter) eller resultat (personlighet mm). I minsta fall bör kandidaten få en kort skriftlig rapport och i bästa fall återkopplas testet av en tränad person som går igenom en detaljerad rapport med kandidaten. 

        Vidare är det viktigt att testresultaten inte systematiskt diskriminerar personer på grund av etnisk bakgrund, socio-ekonomisk status, kön eller av någon annan faktor på gruppnivå. Personer med funktionshinder bör ges möjligheter att genomföra testen med de stöd som krävs.

        Vad karakteriserar bra internetbaserade testverktyg?

        Utöver kriterierna för datorbaserad diagnostik finns det ett par aspekter som gäller internetadministrerade tester. Grunden är att internetbaserade testverktyg ska vara självförklarande, fusksäkra, oberoende av hårdvara, förberedda för plugin och tillgängliga. Mer utförligt innebär detta:

        Självförklarande 

        Eftersom internetbaserade instrument oftast administreras öppet, det vill säga utan kontroll, är det viktigt att testerna är självförklarande. Det betyder i praktiken att testet innefattar interaktiva övningsuppgifter där kandidaten kan bekanta sig med upplägget för respektive delprov och där hon eller han får feedback beroende på hur exempelfrågorna hanteras. Förklaringarna för övningsuppgifterna bör vara så detaljerade som möjligt eftersom det vanligtvis inte är möjligt att kontakta en administratör om frågor uppstår.  

        Fusksäkra

        Som nämndes tidigare administreras internetbaserade test oftast utan kontroll. Därför måste det också finnas hinder för manipulation. I klartext innebär det att det helst inte ska finns några självklara modellsvar som hjälper kandidaten att klara uppgifterna enkelt och snabbt. Med internetbaserade verktyg kan det enkelt undvikas genom att dynamiskt generera deluppgifterna medan själva testningen pågår. Tack vare konstruktionen är det näst intill omöjligt att samma test skapas två gånger.      

        Oberoende av hårdvara

        Problemet med många internetbaserade testverktyg är att de ofta är anpassade för ett särskilt datorsystem (med medföljande villkor: skärmupplösning med mera) och att de inte kan visas på ett bra sätt med andra system som plattform. Det här kan undvikas med vektoriserad grafik som anpassar sig till visningsförhållanden och inte är beroende av en specifik hårdvaruspecifikation. 

        Förberedda för plugin

        När det gäller internetbaserade test är det viktigt med en friktionsfri integrering i existerande applikationshantering, assessment eller HR-system (exempelvis SAP, Peoplesoft, Oracle). Därmed kan det säkerställas att alla data som omfattar kandidaterna stannar inom företaget och att säkerheten garanteras.   

        Tillgängliga

        Internetbaserade test ska vara tillgängliga för användare med någon form av funktionshinder. Det betyder bland annat att verktygen stöder andra inmatningsinstrument utöver datormus (exempelvis pekskärm och pekmattor, tangentbord eller andra typer av specialanpassade redskap med mera) såväl som visnings- och läshjälpmedel (exempelvis förstoring) och andra verktyg som gör det möjligt för kandidaten att svara på uppgifterna.

        Har du hört? Assessment-barometerns resultat visar att:

        • Online assessment växer - med 18 % de senaste två åren. 52 % av deltagarna i undersökningen använder online-assessment och då framförallt i urvalsprocesser, men också i utvecklingsarbete. Snabbt växande marknader växer vid användandet av assessment och kommer ikapp mer etablerade marknader.
        • Assessment förändras världen över. Arbetsgivare använder psykometriska tester för att fatta bättre urvalsbeslut och för att minska riskerna för felanställning. I allt större utsträckning försöker de förutspå vilka kandidater som kommer att prestera bra på jobbet. 
        • Användandet av psykometriska tester ökar i anställningens alla steg, men speciellt i urval av tjänstemän, nyutexaminerade och lärlingar. 
        • Development centres, assessment centres, integritets- och värderingsformulär samt "Situational Judgement Questionnaires" (SJQs) är de snabbast växande verktygen.

         Kontakta oss

         Ring oss på +46-8 820-840

         Eller kontakta oss här

         Prenumerera på vårt nyhetsbrev