Referens Ericsson

"What we wanted was an assessment solution that we could manage centrally across all these different job roles and functional areas."

Ova Schulze, Head of Organizational Development

Lösning:
  • Bättre urvals- & anställningsbeslut
  • Professionell utveckling
Projektdetaljer:

cut-e supports Ericsson assessing senior leaders globally, through a smart and valid assessment package. cut-e also runs assessment centers, trains Ericsson employees in how to assess leaders and provides other related consultancy services. 

Kund i:
Norge
Bransch:
Teknik & Telekommunikation

Att fylla talang-pipelinen

Ova Schulze från Ericsson berättar om deras nya process för kartläggning av ledarskapstalang. De investerande i att strömlinjeforma sitt kompetensramverk och sitt tillvägagångssätt vid kartläggning för att möjliggöra en standardiserad, objektiv och mer effektiv befordringsprocess. Detta har resulterat i årliga interna kostnadsbesparingar med avseende på tid och resurser för utvärdering såväl som ett lyft i kvalitet gällande de kandidater som blir befordrade.

Related documents

Reference Finder

Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev