Referens Deutsche Bahn

"At cut-e they have a really good form of communication, a good sense of getting our problems and providing solutions." Fabian Seidel, Senior Specialist Employee Development Policies

Lösning:
  • Bättre urvals- & anställningsbeslut
  • Rekrytering av nyutexaminerade
Projektdetaljer:

Online Assessments for the selection of trainees

Kund i:
Tsykland
Bransch:
Transport & Logistik

Karriär-navigator för att behålla nyckeltalaganer

cut-e skapade för Deutsche Bahns räkning en karriär-navigator som analyserar preferenser, attityder och intressen hos unga medarbetare och visar dem potentiella karriärvägar inom företaget. Karriär-navigatorn bidrar till att behålla företagets viktiga talanger och motiverar individer att ta ansvar för den egna utvecklingen.

Related documents

Reference Finder

Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev