Använd digitala ninjor för att förbättra digitala färdigheter

Vodafone Spanien kartlägger digitala färdigheter hos sina nyanställda med hjälp av en kompetensmodell framtagen av cut-e. En innovativ mentors-plan har satts upp där de rekryter med bäst digitala färdigheter coachar företagets seniora chefer för att uppdatera deras kunskaper om digitala innovationer. Detta ökar inte bara digitala färdigheter hos de seniora cheferna - det motiverar och engagerar de nyanställa och stärker deras profil inom företaget.

cut-e: vår passion är arbetspsykologisk testning

cut-e ligger i den absoluta framkanten inom psykometri och arbetspsykologisk testning. Vi fungerar som en brygga mellan akademisk forskning och HRs praktiska vardag genom att hålla oss uppdaterade om den senaste forskningen och kombinera detta med de möjligheter som kommer med den nya teknologin. Vi kombinerar dessa världar för att leverera praktiska, värdefulla och flexibla arbetspsykologiska tester och verktyg.

Samarbetet med olika universitet, det internationella forskningsteamet och vår dialog med kunder möjliggör att vår forskning är aktuell och har en koppling till befintliga trender och utmaningar inom HR.

Dr. Achim Preuss, grundare och MD på cut-e Group kommenterar: "Vi är stolta över vårt forsknings- och utvecklingsarbete, och i takt med den ökande användningen av arbetspsykologiska tester blir det viktigt att vi fortsätter att utmana, forska och utveckla testerna.

 

Snapshot: historien bakom cut-es innovation

I denna kortfilm får vi höra vad som är så innovativt hos cut-e, varför innovation är så viktigt för oss, och hur det gagnar våra kunder.

Hur vi driver vår innovation

  • Stenkoll på trender och marknaden. Vår globala undersökning "Assessment Barometern" kartlägger trender runt om i världen och ger svar på vilka utmaningar HR ställs inför inom sina organisationer och branscher. Vi kartlägger akademisk forskning och sammanfattar det viktigaste och mest intressanta i vår ScienceBlog - för att kunna inspirera de som arbetar inom HR. Resultaten blir en del av vårt arbete inom forskning och utveckling.
  • Feedback från kunder, kandidater och från de som inte använder våra test och verktyg. Vi pratar med professionella i rekryteringsbranschen och vi diskuterar assessment på konferenser, webinar, kundevents och vi får även information genom egna undersökningar.
  • Samarbete med universitet. Vi fäster stor vikt vid våra relationer med universitetsforskningen och akademiska institutioner. Universiteten använder våra verktyg i sin forskning, och våra specialister hjälper till i arbetet.
  • Utprövning av ny teknologi. Teknisk utveckling erbjuder nya möjligheter för assessment. Oavsett om det är i termer av mobilbaserad testning, tekniska integrationer eller gamification, tillämpar vi den nya tekniken, testar den och implementerar den i i våra system. Det här gör att vi hela tiden anpassar teknologin för att förbättra användarvänligheten och kvaliteten på våra test och verktyg. Vi vet att teknologin påverkar psykometri och arbetspsykologiska tester - och vi är uppdaterade.
  • Vårt internationella forskningsteam och vår forskningsagenda är hjärtat i vår verksamhet. Våra team som är placerade runt om i världen arbetar med kunder och deras behov av assessmentlösningar samtidigt som de håller ett öga på trender och hur morgondagens assesment kan se ut.
  • Vi bedriver akademisk forskning och delar med oss av våra kunskaper. Vi genomför regelbundet presentationer och redovisar vår forskning och våra studier på akademiska konferenser. Vi skickar även artiklar till akademiska tidskrifter för att testa kvaliteten på vårt arbete och för att bidra till best practice inom psykometrin.

cut-es forskningsagenda: undersöka relevanta och betydelsefulla ämnen

Vårt internationella forskningsteam, med Dr. Katharina Lochner i spetsen, består av specialister som sitter i olika länder runt om i världen. Här kommer en kort översikt över de huvudområden som vår forskning inriktar sig mot. Vi delar än så länge inte med oss av alltför många detaljer - men det kommer!

Ett exempel på vår forskning i praktiken: Testa testet - ett projekt i samarbete med universitetet i Duisburg-Essen i Tyskland

Koncentration har betydelse i de flesta arbeten. För att mäta en kandidats koncentrationsförmåga har cut-e utvecklat e3+, ett test som ligger inom gruppen av begåvnings- och färdighetstester som kallas scales. Universitetet i Duisburg-Essen i Tyskland har synat det här testet i sömmarna: Hur väl mäter testet koncentrationsförmåga egentligen? Och hur påverkas koncentrationen av trötthet och anspänningar?

Deltagare i studien genomförde både scales e3+ och det sedan länge etablerade och väldokumenterade papper och penna-testet d2-R (Brickenkamp, Schmidt-Atzert & Liepmann, 2010). scales e3+ hade en stor grad av överlappning med d2-R, vilket betyder att testet har en hög begreppsvaliditet och även en hög reliabilitet. Studien visade även att deltagare som fick göra scales e3+ flera gånger inte uppvisade någon träningseffekt att tala om. Det innebär att testet fungerar bra i rekryteringsprocesser, oavsett om kandidaten har gjort testet innan eller om det är första gången. Vidare visade studien att kandidater måste vara alerta och fokuserade, och även ha ett visst mått av anspänning för att kunna få riktigt höga poäng - men det området behöver mer forskning.

Kommentarer från forskningsansvarige psykologen Christiane Fricke-Ernst, från den psykologisk-ekonomiska institutionen vid universitetet i Duisburg-Essen: "Vi undersöker bland annat hur länge det går att upprätthålla koncentrationen utan en rast, vilka aktiviteter under en rast som är av betydelse för återhämtningen, och hur mycket sämre vår koncentration blir när vi blir tröttta. För exempelvis flygledare är det här extremt viktigt. Här behöver vi ett test som mäter koncentration som inte går att träna upp - och de kraven uppfyller scales e3+. När testet är slutfört genereras resultaten automatiskt vilket gör hela processen väldigt effektiv. Itemgeneratorn reducerar sannolikheten att en träningseffekt skulle uppstå, vilket gör att testet är väldigt relevant i både praktiken och.

cut-e product finder

Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
Sök via
Ämne
Instrument
Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev