Drivers & Machine Operators Suite

Att köra fordon och sköta maskiner är arbeten som kräver många specifika färdigheter och förmågor. cut-e har utvecklat ett testpaket för förare och maskinoperatörer för att specifikt fånga nyckelförmågor som är viktiga i deras arbete. Utöver vanligt förekommande tjänster som busschaufförer eller lokförare är testpaketet optimalt att använda för följande målgrupper:

 • Truckoperatörer och truckförare
 • Industriarbetare och maskinoperatörer
 • Installationselektriker och reparatörer
 • Piloter och flygingenjörer

Alla jobb som involverar motorer eller motorfordon är riskfyllda - men du kan minimera riskerna!

Statistiken är entydig: att köra fordon och sköta maskiner är utmanande arbeten där ouppmärksamhet, trötthet, rattfylla, stress och aggression kan orsaka allvarliga eller till och med dödliga skador.

Att reducera risken för olyckor hos förare och maskinoperatörer har stora fördelar - det kan rädda liv, dels förarnas eller operatörernas, men även andras. Det kan även spara onödiga kostnader genom att reducera antalet olyckor och  reducera risken att dyra maskiner och fordon går sönder. 

Du kan minimera risker! cut-es testpaket Drivers Suite gör det möjligt att identifiera och rekrytera personer som besitter förmågor och har personlighetsdrag som tillåter dem att vara uppmärksamma, säkra och effektiva förare och maskinoperatörer. Att utföra testningar före skift är också möjligt, för att försäkra sig om att personalen är i god form för att påbörja sina skift - att de inte är övertrötta, berusade eller påverkade av andra faktorer som leder till att deras egen och andras säkerhet riskeras.

Intervju: cut-e och testpaketet Drivers Suite

Vi frågar Dr Achim Preuss, grundare och produktchef på cut-e Group om Drivers Suite - varför är ett testpaket nödvändigt? På vilket sätt är dessa test specifikt anpassade för förare? Och vilken roll har integritetstest när det gäller urval av förare och maskinoperatörer?

Vad mäts och hur?

cut-e skapade ett testpaket som kartlägger de förmågor som har samband med säkert förarbeteende.

De fem test som ingår i Drivers Suite mäter följande:

 • Koncentration
 • Reaktionshastighet och uppmärksamhet
 • Simultankapacitet
 • Spatial förmåga (en form av lokalsinne)
 • Korttidsminne

Konceptuellt sett laddar de fem testen in i två övergripande områden som tillsammans bildar en totalpoäng:

 • Vaksamhet = koncentration, reaktionstid och uppmärksamhet
 • Informationsbearbetning = simultankapacitet, spatial orientering, observation och minne

I tillägg till detta så kan följande relevanta egenskaper mätas genom att använda cut-es integritetstest squares:

 • Impulskontroll
 • Etisk medvetenhet
 • Trovärdighet

Testerna som ingår i Drivers Suite

 • E3+ mäter koncentrationsförmåga. Uppgiften är att enligt givna instruktioner respondera så snabbt som möjligt på olika bilder.
 • Testet rt 2.0 mäter reaktionshastighet. Uppgiften är att reagera så snabbt som möjligt när två likadana objekt visas på skärmen.
 • mt-drv mäter förmågan att utföra flera uppgifter samtidigt (multitasking). Detta test innefattar att kandidaten - under tidspress -  ska svara på en signal på ett visst sätt, göra uträkningar och hålla koll på en rad med olika tecken enligt givna instruktioner. Alla dessa uppgifter sker samtidigt. Mt-drv är en adaptiv version av scales mt och utformades speciellt för Drivers Suite.
 • Uppgifter i nav-drv är att avgöra i vilken riktning ett fordon är på väg efter att fordonet har svängt ett visst antal gånger. Detta test kartlägger personens lokalsinne och orienteringsförmåga. Höga poäng indikerar att personen har förmågan att hålla koll på sin rumsliga orientering även efter flera svängar och byten av riktning, t.ex. medan personen kör bil. scales nav-drv is är en adaptiv version av scales nav och utformades speciellt för Drivers Suite.
 • Uppgiften i mem-drv är att memorera trafikskyltar och deras position och testet kartlägger sedan hur bra en person är på att minnas information.
 • Integritetstestet squaresmäter sannolikheten att en person uppvisar kontraproduktivt beteende på arbetet. Utformningen av squares tar hänsyn till situationsfaktorer som är av betydelse vid analys av benägenhet att bryta regler, risktagande eller bete sig kontraproduktivt.

Referenslitteratur

Fuller, R. (2005). Towards a general theory of driver behaviour. Accident Analysis and Prevention, 37, 461-472.

Hakamis-Blomqvist, L. (2006). Are there safe and unsafe drivers? Transportation Research Part F, 9, 347-352.

Kuiken, M. J. & Twisk, D. A. M. (2001). Safe driving and the training of calibration: A literature review. (Report R2001-29). Leidschendam: Institute of Road Safety Research.

Mayhew, D. R. & Simpson, H. M. (1996). Effectiveness and role of driver education and training in a graduated licensing system. Ottawa, ON: Traffic Injury Research Foundation

Schuhfried GmbH (2009). Expert System Traffic – Computerized assessment of fitness to drive. 3rd edition.

Sommer, M., Herle, M., Häusler, J., Risser R., Schützenhofer, B., & Chaloupka, C. (2008). Cognitive and personality determinants of fitness to drive. Transportation Research Part F, 11, 362-375.

Ulleberg, P. & Rundmo, T. (2003). Personality, attitudes and risk perception as predictors of risky driving behaviour among young drivers. Safety Science, 41, 427-443.

Verschuur, W. L. G. & Hurts, K. (2008). Modelling safe and unsafe driving behaviour. Accident Analysis and Prevention, 40, 644-656.

cut-e product finder

Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
Sök via
Ämne
Instrument
Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev