Q&A om designen och användningen av effect

  • Hur utvecklades effect?
  • Vilken forskning är effect baserad på?
  • Vilka fördelar erbjuder detta onlinebaserade frågeformulär kunderna?
  • Hur bör effect användas?
  • Vad blir resultatet av att använde detta onlinebaserade verktyg?

Öka effektiviteten i ledningsgrupper

effect är resultatet av ett samarbete mellan cut-e och Bang & Midelfart och är ett onlinebaserat verktyg som hjälper oss att mäta och utveckla effektiviteten i ledningsgrupper

effect ger en ledningsgrupp en bild av dess styrkor och utvecklingsområden och ger även konkreta förslag på hur effektiviteten kan förbättras.

Dr Henning Bang om effektivitet i ledningsgrupper

 

Webbinarium: maximera effektiviteten i ett team

Detta webbinarium visar hur ledningsgrupper med hjälp av cut-e:s frågeformulär effect kan stöttas och coachas till ökad effektivitet. effect grundar sig på 40 år av Bang & Midelfarts forskning på ledningsgruppers effektivitet. Modellen har testats i över 100 ledningsgrupper de senaste 15 åren.

Jämför din ledningsgrupp med andra

När ni behöver förbättra er ledningsgrupps effektivitet är det en bra början att kartlägga hur gruppens medlemmar ser på sitt jobb tillsammans. Detta ger ett större fokus och ger en baseline som förbättringar kan mätas mot. Men för att göra detta behöver ni veta hur andra ledningsgrupper presterar och hur de arbetar tillsammans.

Verktyget effect låter er jämföra ditt team med en grupp på över 200 andra ledningsgrupper. Detta baseras på ett stort forskningsunderlag och en välanvänd modell i effektivitet.

Hur utvecklades effect och vad baseras testet på?

effect är cut-e's verktyg för att kartlägga och utveckla ledningsgrupper. Frågeformuläret är resultatet av forskningsprojektet "Effektivitet i Ledningsgrupper", som docent Henning Bang har arbetat med sedan 2001 vid universitetet i Oslo. Syftet med projektet har varit att identifiera faktorer som utmärker högpresterande ledningsgrupper och vad som påverkar hur ledningsgrupper presterar. Genom att använda effect får ledningsgruppen konkret information om styrkor och utvecklingsområden. 

Dr Henning Bang har tillsammans med sin forskargrupp sammanfattat internationell forskning på ledningsgrupper och andra beslutsfattande instanser sedan 1981 och även utfört egna studier på över 200 ledningsgrupper. Resultatet har blivit en modell bestående av 24 faktorer, och dessa bygger upp cut-e's verktyg effect

Ledningsgruppen får information om hur den fungerar genom att varje medlem utvärderar gruppen på faktorerna. Resultatet jämförs med en normgrupp bestående av ett par hundra andra ledningsgrupper, vilket gör det möjligt att identifiera styrkor och utvecklingsområden. I en rapport sammanställs sedan konkreta råd på hur gruppen kan förbättra sin effektivitet.

Hur skapar man en effektiv ledningsgrupp i en platt organisation?

Frågan är värd att fundera över. Även om det låter som om det borde vara enkelt, är det i praktiken väldigt svårt - och det beror på att det i en relativt platt organisation finns många olika personer med olika expertiser som lyfter fram olika perspektiv och tillvägagångssätt till ledningsgruppen. Det kan även vara utmanande eftersom det ofta finns en press på att man ska inkludera så många personer som möjligt i ledningsgrupper i platta organisationer. Här kommer fyra tips som kan hjälpa till att besvara den här frågan:

  • Först och främst behöver ni fundera över gruppens sammansättning - hur ser den ut? Finns det en adekvat representation av färdigheter, kompetenser och operationellt ansvar?
  • För det andra bör ni försäkra er om att ni har satt ut tydliga ramar som gruppen arbetar inom. Tänk på att ha processer som ska följas, och säkerställa att varje ledningsgruppsmedlem är införstådd med dessa.
  • För det tredje, betona vikten av förberedelse inför gruppens möten så att varje gruppmedlem ansluter till mötet redo att föra diskussioner och fatta beslut istället för att processa och ta till sig ny information.
  • Och slutligen, skapa struktur och ansvar för beslut.

Referenser

Bang, H., Fuglesang, S. L., Ovesen, M. R., & Eilertsen, D. E. (2010). Effectiveness in top management group meetings: The role of goal clarity, focused communication, and learning behaviour. Scandinavian Journal of Psychology, 51, 253-261.

Cannon, M. D. & Edmondson, A., (2005), Failing to Learn and Learning to Fail (Intelligently). Long Range Planning, no. 3, 299-319.

Cohen, S. G. & Bailey, D. E., (1997). What Makes Teams Work: Group Effectiveness Research from the Shop Floor to the Executive Suite. Journal of Management, vol. 23 no. 3, 239-290.

De Wit, F. R. C., Jehn, K. A. & Greer, L. L., (2012). The Paradox of Intergroup Conflict - A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 360-390

Distefano, J. J., Maznevski, M. L. (2000). Creating value with diverse teams in global management. Organizational Dynamics, vol. 31 no. 1, 124-153

Edmondson, A., (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. ProQuest Psychology Journals,  vol.  96 no. 6, 1258-1274

Edmondson, A. & McLain Smith, D., (2008). Too hot to handle? How to manage relationship conflict. Rotman Magazine, vol. 49 no. 1, 6-31

Edmondson, A. & Lei, Z., (2014). Psychological Safety - The history, renaissance and future of an interpersonal construct. annualreviews.org

Friedman, V., Lipshitz, R. & Popper, M., (2005). The Mystification of Organizational Learning. Journal of Management Inquiry

Kozlowski, S. & Bell, B., (2001). Work Groups and Teams in Organizations. Cornell University ILR School

Mathieu, M., Maynard, T., Rapp, T. &Gilson, L., (2008). Team Effectiveness 1997-2007: A Review of Recent Advancements and a Glimpse Into the Futur. Journal of Management

Salas, E., Sims, D. & Burke, S., (2005). Is there a "Big Five" in Teamwork?. Small Group Research

cut-e product finder

Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
Sök via
Ämne
Instrument
Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev