Vår erfarenhet och expertis inom detaljhandeln och servicebranschen

Vi har god kännedom om nyckelfaktorer som påverkar detaljhandeln och hur detta i sin tur påverkar rekryterings- och urvalsbeslut.

Vi utnyttjar vår mångåriga erfarenhet i branschen och vår bredd av banbrytande, robusta, arbetspsykologiska test för att hjälpa våra kunder utforma mer effektiva processer för screening, rekrytering och utveckling.

Hur ni identifierar, engagerar och utvecklar framtida stjärnsäljare

 • Vetskap om vilka egenskaper och attribut som bidrar till framgång i er organisation.
 • Attrahera talanger som bäst passar er organisation och kultur.
 • Upptäck bra kandidater tidigt i rekryteringsprocessen så ni kan fokusera er tid och energi på de kandidater som är bäst lämpade för er verksamhet.
 • Behandla kandidater som du hade velat bli behandlad - oavsett om de lyckas eller inte.
 • Kommunicera ert varumärke, kultur och värderingar genom ert urval och utvecklingsaktiviteter.
 • Se det ekonomiska värdet i att hålla kvar talangfulla personer längre.

Detaljhandeln är kunddriven

Detaljhandeln är kunddriven, och befinner sig ständigt i utveckling och förändring. Specifika faktorer påverkar rekryterings- och urvalsbeslut. Anställningar går snabbt och rekryteringsteamen är ofta små men effektiva. De är ofta kompetenta och behöver ibland även ge stöd åt rekryterande butiksschefer. Att identifiera relevanta färdigheter så som serviceorientering och kundbemötande, vilket har en direkt påverkan på försäljning och omsättning, är av högsta vikt vid rekrytering och urval till jobb inom detaljhandeln. Dessutom är alla kandidater är potentiella kunder, så det är ännu högre press att få dem att känna sig rättvist behandlade. Vi på cut-e hjälper ert företag att identifiera och skapa kontakt med de mest lämpliga kandidaterna tidigt. Vi hjälper er även att utveckla ledare och rekryterare.

Kunder inom detaljhandeln med förtroende för cut-e

Vi vet vad du behöver:

 • Metoder med evidens vid screening och urval
 • Kunna visa på mervärde och vad olika komponenter i HR-arbetet bidrar med i verksamheten
 • Mål, strategier och processer som verkligen leder till resultat
 • Test som är korta, valida, och kraftfulla rent psykometriskt
 • Ett brett utbud av testspråk och global support.
 • En kombination av expertis inom näringsliv, teknologi och psykometri
 • Testdata för "data analytics" med möjlighet till användning både i rekryterings- och utvecklingsarbete.

Elkjop om cut-e

"Jag kan starkt rekommenderas cut-e som rekryteringsverktyg". Vi kommer inte anställa någon mer utan att använda detta i framtiden."

Hur ni identifierar, engagerar och utvecklar framtida stjärnsäljare

 • Vetskap om vilka egenskaper och attribut som bidrar till framgång i er organisation.
 • Attrahera talanger som bäst passar er organisation och kultur.
 • Upptäck bra kandidater tidigt i rekryteringsprocessen så ni kan fokusera er tid och energi på de kandidater som är bäst lämpade för er verksamhet.
 • Behandla kandidater som du hade velat bli behandlad - oavsett om de lyckas eller inte.
 • Kommunicera ert varumärke, kultur och värderingar genom ert urval och utvecklingsaktiviteter.
 • Se det ekonomiska värdet i att hålla kvar talangfulla personer längre.

Sex rekryteringsutmaningar inom detaljhandeln

Detaljhandeln har för många alltid varit lite extra lockande att söka till eftersom den erbjuder variation och flexibelt arbete. Att rekrytera och behålla rätt personal är dock ofta svårare inom detaljhandeln än inom andra sektorer då sektorn präglas av vissa omständigheter som gör det knepigt att hålla en effektiv och bra rekryteringsprocess. . David Barrett, CCO på cut.e, listar sex specifika utmaningar som gör rekrytering inom detaljhandeln så krävande - och hur dessa utmaningar kan bemötas.

Vår expertis inom servicebranschen och detaljhandeln - och vad vi kan göra för dig

 • Definiera eller omdefiniera de kompetenser som efterfrågas i era roller, och mappa in det på våra tester och verktyg.
 • Skräddarsy våra assessments för att spegla er företagsprofil.
 • Designa processen och påverka kandidatflödet genom urvalsprocessen.
 • Gör en pilotstudie för att sedan kunna göra justeringar i processen.
 • Integration med ert nuvarande ATS eller HRIS-system.
 • Analysera er data för att skapa unika, interna benchmarks och normgrupper.
 • Ta del av våra globala och regionala erfarenheter, nya trender och aktuell forskning.

cut-e Global Retail and Hospitality Talent Summit

cut-e höll den första globala Retail Hospitaloty Talent Summit under 2015. Konferencen sponsrades av Dubai Duty Free. Det blev två dagar med bra presentationer, nätverkande och fallstudier.

Här kommer några användbara länkar:

Dubai Duty Free om cut-e

"Sen vi började använda cut-e:s verktyg för online assessment har vi kunnat spara betydligt med tid och resurser i arbetet med att identifiera rätt personer för vårt företag."

Luxottica om cut-e

"Att införa cut-es tester i vår rekrytering av säljare har gett oss ett sätt att identifira de bästa kandidaterna och sedan tillsätta dem fortfare. Vi sparar alltså både tid och resurser - vi säkerställer vi att våra outlets är fullt bemannade snabbare."

Talangstrategier för att rekrytera och utveckla de som presterar bäst

Talangstrategin utgör länken mellan rekryteringsarbetet och strategin för verksamheten. Talangstrategin är extremt viktig för att få kunskap om hur framtida utmaningar ska adresseras. cut-e hjälper företag att utveckla sin talangstrategi genom att bygga upp en välfungerande process för talanganalys - dvs. hur man analyserar befintlig kompetens, hittar luckor i befintlig kompetens, rekryterar in rätt kompetens och utvecklar befintlig kompetens.

Att attrahera rätt personer till ert företag kan göra stort skillnad för er verksamhet. Ni har era egna definitioner kring vad som kännetecknar framgång och ni vet hur ni bedriver er verksamhet och vad som speglar ert varumärke.

För att minska andelen kandidater som hoppar av under rekryteringsprocessen eller under ett tidigt skede efter anställning ger många ledande organisationer nu kandidater insyn i tjänsten och i vad de värderar som företag, redan innan kandidaterna ansöker. Detta gör det möjligt för kandidaterna att få en bättre förståelse för rollen och för organisationen, vilket ger dem en chans att besluta huruvida de tror att det passar bra för tjänsten eller inte, innan de påbörjar rekryteringen, vilket i slutändan leder till lägre personalomsättning.

cut-e hjälper företag att:

 • Fokusera på det som verkligen gör skillnad för framgången i er verksamhet och inom specifika tjänster.
 • Fokusera på kompetenser och färdigheter som är kopplade till framgång.
 • Bygga högkvalitativa, engagerade talangpooler från vilka ni kan rekrytera när ni behöver.
 • Utveckla interna talangpooler genom att få kunskap om vilka kompetenser som behövs för att få fram duktiga framtida ledare och experter.

Burger King om cut-e

"Värdet av att implementera cut-es assessmentlösningar till vårt ledarskapsprogram inom EMEA har varit enormt. Vi kan nu rekrytera dem som är bäst lämpade för just våra specifika behov."

cut-e bidrar till att maximera processeffektivitet och talangrekrytering

När du arbetar tillsammans med oss kommer du kunna:

 • Hantera en stor volym kandidater på ett effektivt sätt, och screena för att hitta de kandidater som med störst sannolikhet kommer lyckas i rollen och passa in i företagskulturen.
 • Skapa en strömlinjeformad rekryteringsprocess som kräver begränsat med resurser men som ändå förser organisationen med relevant information.
 • Ta fram centrala riktlinjer för rekryteringen, vilket skapar förutsättningar för  lokala välgrundade anställningsbeslut.
 • Ta snabba, informerade beslut som leder till bra kvalitet på de anställningar som görs.

Generali om cut-e

"Det faktum att cut-e-processen kan utföras och administreras självständigt av våra drygt 350 field service managers hjälper oss att utnyttja vår HR-tid på ett bra sätt. Processen frigör utrymme åt att fokusera på kvalitativ support till våra ledare. Detta gör det lönsamt för alla involverade parter."

Prata rätt språk

Företag behöver kunna kombinera teknologi och expertis för att möta behoven från industrin.

Vi vet att:

 • Skiftet i kandidaternas teknologianvändning behöver speglas i rekryteringsprocessen. Kandidater vill använda en mängd olika online- och mobilanpassade assessments som kan genomföras var som helst, kombinerat med traditionella tillvägagångssätt som att personligen överlämna ett CV, vilket tar plats i butiker, på hotell etc.
 • Kandidater behöver få förståelse för den tjänst de söker till. Skräddarsydda och anpassningsbara verktyg som Situational Judgement Questionnaires och Realistic Job Previews är utmärkta verktyg att använda för att informera kandidaterna om företaget och tjänsten.
 • Både framgångsrika och icke framgångsrika kandidater kan bli kunder till er organisation, och därför måste alla kandidater få en bra användarupplevelse och ta med sig en positiv bild av företaget.

cut-e product finder

Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
Sök via
Ämne
Instrument
Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev