Den optimala lösningen för varje HR-utmaning

cut-e erbjuder internetbaserade psykometriska lösningar för olika branscher och offentliga organisationer över hela världen. Bland våra kunder finns såväl företag på Top 100-listan som små och medelstora företag och konsultföretag.

Några vanliga utmaningar som cut-e hjälper till med är att identifiera de kompetenser som verkligen spelar roll för att göra ett bra jobb, definiera hur man ska mäta dem och hur man utvärderar eller utvecklar dessa kompetenser. Samtidigt är varje fall unikt och har sina specifika frågeställningar, utmaningar och tidsramar.

cut-e har vi mångårig erfarenhet av rådgivning och implementering av nya lösningar och processer inom online-testning och mätning. Att samla in och utvärdera data, presentera den och stödja er för att ni ska ta er dit ni vill - det är vår mission som partner. 

"Genom att införa tydliga bedömningskriterier och använda testverktyg har vi kortat processen med fem veckor."

Jonas Behrendt, Schibsted ASA

Hur kan du göra smärtfria kravspecifikationer för bättre beslut inom HR?

cut-e ser till att du kan göra enkla och avancerade tjänstebeskrivningar.

 • Bara om kraven på en befattning är tydligt definierade kan den besättas på ett effektivt sätt. I praktiken görs dock denna definition sällan tillräckligt grundligt.
 • Det internetbaserade verktyget snap-it erbjuder möjlighet att snabbt och tillförlitligt analysera de krav som gäller för en befattning. Med verktyget tar HR-specialisten fram viktiga kompetenser, beteenden och attityder och skapar på basis av det en exakt befattningsbeskrivning. Resultaten presenteras i en tydlig pdf som kan användas i avstämning mot kund. Det kan även användas i kombination med de internetbaserade bedömningsverktyg som cut-e erbjuder för urval. 
 • Vill du se hur snap it fungerar? Se vår video! Du får följa med oss i rekryteringen av en assistent till vår exempelchef som vi kan kalla Jan Stenbeck.

  Vill du veta mer? Se vår video om hur snap it kan kombineras med personlighetsformuläret shapes för att skapa underlag till en kompetensbaserad intervju i marginalen till höger. 

Hur kan vi välja ut rätt kandidater tidigt i rekryteringsprocessen?

cut-e hjälper er att hålla nere kostnader genom effektiv sållning av sökanden. 

 • Om ni har många sökande men bara kan anställa ett fåtal, behöver ni tillförlitlig information för att i ett tidigt skede kunna fatta kvalificerade beslut. cut-e har lösningar för talent management och erbjuder tillförlitliga och kostnadseffektiva test för screening av både chefer och personalgrupper på andra nivåer.
 • Alla tester och verktyg kan integreras i er urvalsprocess och ert egna internetbaserade rekryteringssystem. Vid behov tillhandahåller vi kompletta internetbaserade system för rekrytering.
 • Vill du veta hur det ser ut? Se vår video om hur cut-e kan hjälpa er att förbättra urvalsbesluten.

Hur kan vi bäst utnyttja internetbaserade bedömningar för att förbättra beslut inom urval?

cut-e hjälper er att göra säkrare beslut inom urval, rekrytering och personalutveckling.

 • Att placera fel person i nyckelposition kan vara ett mycket dyrbart misstag. Det är dock enkelt att undvika sådana beslut. Det har visat sig att en investering i moderna urvalsmetoder ger bästa resultatet när det gäller anställningsärenden.
 • cut-e erbjuder synnerligen innovativa och vetenskapligt utprovade psykometriska verktyg. Alla produkter är internetbaserade och kräver inga avancerade IT-miljöer. Våra lösningar är skräddarsydda efter era behov och levereras om så önskas i en utformning där ert företags identitet (logotyp m.m.) används utan extra kostnad.

Vill du se hur cut-e kan hjälpa er göra säkrare beslut i sållning och i slutskedet av en rekrytering? Se vår video om hur tjänstebeskrivningen snap it kan matchas mot personlighetsformuläret shapes. På det viset går det både att visa vem som bäst matchar kravprofilen och ska tas vidare till intervju samtidigt som ett underlag ges för att genomföra en kompetensbaserad intervju kopplad till kravprofilens kompetenser.


Vill du veta mer? Anmäl dig till någon av våra utbildningar. Då ingår certifiering på cut-e:s tester och formulär.

Hur kan vi förbättra vår säljstyrka och fokusera på de områden som kommer att göra störst skillnad?

cut-e hjälper er att identifiera och utveckla det som era säljare behöver för att lyckas. 

 • Den framgångsrika säljaren är den som har rätt beteende och attityder i varje fas av säljprocessen. Det system för säljutveckling som
  cut-e erbjuder stöder säljarna genom att spåra upp utvecklingsmöjligheter i säljprocessen och förbättra säljresultaten genom särskilda tips om den egna utvecklingen.
 • Säljutvecklingssystemet bygger på försäljningscykeln, där de åtta grundläggande faserna i en säljprocess beskrivs. På grundval av dess resultat kan tillförlitliga urvalsbeslut fattas, och man kan komma överens om konkreta utvecklingsplaner. Systemet ersätter inte den personliga dialogen men utgör en idealisk bas för denna.
 • Säljutvecklingssystemet bygger på shapes, ett adaptivt personlighetsformulär som tack vare patenterad teknik bara tar 18 minuter att genomföra.
cut-e client Allianz

Allianz: Konsten att rekrytera de bästa säljarna

Läs om hur cut-e hjälpte Allianz att rekrytera säljpersonal ur en stor grupp sökande.

 • Utmaningen: att rekrytera rätt säljpersonal från en stor grupp sökande
 • Lösningen: utforma ett pålitligt och skräddarsytt testpaket som "pre selection"
 • Resultatet:  En "pre selection"-process uppbyggd av onlinebaserade test och en strukturerad intervju som resulterade i hög kvalitet på de som anställdes. Dessutom blev processen omtyckt och accepterad av kandidaterna

Hur kan vi skapa mer värde och liv till vår feedbackprocess medan vi samtidigt ökar effektiviteten?

cut-e hjälper er att genomföra effektiva 360° skattningar med utförliga rapporter. 

 • Många företag har erfarenhet av 360° feedback-system, och de flesta har insett kostnaderna för dessa. cut-e erbjuder den idealiska plattformen för att genomföra sådana processer snabbt och problemfritt.
 • Systemet innehåller ett kompetensbaserat frågeformulär men kan också anpassas till era egna kompetensmodeller. Arbetsflödet och systemets utseende och känsla kan skräddarsys efter era behov. Utvecklingsinriktade och interaktiva rapporter förenklar en aktiv genomgång av resultaten och leder till realistiska utvecklingsplaner.

cut-e product finder

Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
Sök via
Ämne